Peula

Shavuot Root & Torah

O     החניך ילמד את סיפור מגילת רות ויזדהה עם רצונה של רות לדבוק בתורה.

O     החניך ילמד את מהותו של חג השבועות והוא קבלת התורה כל שנה מחדש.

Alter: 6-109040 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182055 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Respect

יש לנו לפעמים נטייה לזלזל באנשים. מי שלא "בראש" שלי, חושב כמוני או לא מ"החבר'ה",אינו ראוי ליחס של כבוד.

אנו רוצים שיכבדו אותנו אבל האם אנחנו מוכנים לכבד אחרים?!

מטרה:

1. שהחניך יכיר בשונות בין אנשים. (כלומר, מאיפה נובע הקושי לכבד אנשים)

2. החניך יבין כי עלינו לכבד כל אדם.

Alter: 13-1526581 AnsichtenView DetailsAussicht
Shiur

Tfila- Halacha & Thought

מטרות השיעור

1.                               להבין מה עומד מאחורי תפילה

2.                               להראות את הקשר בין הלכות תפילה לבין מחשבת התפילה

Alter: 15-1006290 AnsichtenView DetailsAussicht
Short Article
Alter: 10-5011394 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Loads about Jerusalem
Loads about Jerusalem
Loads of info, movies, ideas and programs about Yerushalayim