Peula

Tishrei

aprender sobre las fiestas en jodesh Tishrei

Alter: 5-252360 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Nili-the Underground Organization

מטרות:

*ללמד את החניכים על פעילותה החשובה והחיונית של מחתרת ניל"י ועל תרומתה הרבה ליישוב היהודי בא"י.

*לעמוד על הערכים והתכונות הנעלות אשר דחפו את חברי המחתרת להקריב למען עמם ומולדתם,כגון:גבורה,נחישות,מסירות נפש,דבקות במטרה ומעורבות חברתית-"כל ישראל ערבים זה לזה".

*לגרום לחניכים להבין את יחודו של עמ"י על פני שאר האומות,במעשיהם לטובת הכלל,תוך הקרבה וחירוף נפש.

Alter: 14-186844 AnsichtenView DetailsAussicht
Article

So What Is Purim All About?

מה מסתתר מאחורי המסכה של פורים?

 האם פורים הוא 'החג של החילונים'? על מה היה באמת הויכוח בין המן למרדכי ולמה לפורים קוראים 'פורים'? למה בכלל משתכרים, ומאיפה הגיע המנהג המוזר להתחפש?

Alter: 15-206870 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Chanukiada

להלן הצעות כלליות ורעיונות למשחקים ליישום חג החנוכה

Alter: 10-157455 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Political Aspects Of Israel

מטרות הפעולה:

- החניך ינתח את המצב הקיים בעזרת למידת הגישות השונות לקיום מדיני, ויגבש עמדה אישית:

«     החניך יכיר את המצב הקיים. (עובדות)

«     החניך ילמד את ציר הגישות השונות לקיום מדיני בארץ ישראל

«     החניך יגבש דעה אישית: מהי הגישה האולטימטיבית לדעתו.

Alter: 14-183143 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Minhal-Tu Bishvat Seder
Minhal-Tu Bishvat Seder
A full Tu Bishvat Seder
eJewish
eJewish
a collection of Jewish Resources by the Jewish Agency
Readings for Rememberance day from MFA
Readings for Rememberance day from MFA
Selected readings in English and Hebrew for Rememberance day