Peula

Talking Culture

מטרה: התלמיד יבין את חשיבותה של כל מילה שאנו מוציאים מהפה ולכן כמה אנו צריכים להיזהר בלשוננו לא לרכל, להעליב או לפגוע בחבר.

Alter: 9-1013357 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182413 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula
Alter: 10-183471 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Hatikva Activity

החניכים יבינו על מה מדבר ההמנון של מדינת ישראל

Alter: 7-1213823 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Following Jerusalems Liberators

מטרה: הכרת אירוע במורשת היהודית והישראלית. הצגת דמויות היכולות להוות מודל לחיקוי.

Alter: 11-153328 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Jonathan Pollard
A site about The Israeli Agent Jonathan Pollard
Chelm
Sukkah Building Instructions