10 הדיברות

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Short Article Idiomoa: Hebrew

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 15906
Descargadas por tiempo: 996

Rated 342 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Contenidos de los recursos

. המדריך צודק.

2. המדריך תמיד צודק.

3. המדריך אינו טועה. (ראה סעיפים 1 וְ-2)

4. המדריך אינו ישן, הוא עושה מדיטאציה.

5. המדריך אינו נופל, הוא יורד לבדוק את השטח מקרוב.

6. המדריך אינו זולל, הוא מזין את עצמו.

7. המדריך אינו מזיע, הוא שותה החוצה.

8. המדריך לא מאחר, הוא מתעכב/ כולם מקדימים.

9. המדריך אינו צועק, הוא מדבר בקול רם/ בודק את שמיעתם של האחרים.

10. המדריך אינו נפצע, הוא בודק את כוח הסבל שלו.

11. המדריך אינו שוכח דבר, הוא בודק את זכרונם/ הידע של האחרים.

12. המדריך אינו נעצר בעלייה, הוא מחכה לקבוצה.

13. המדריך אינו הולך לאיבוד, הוא מחפש שבילים חדשים.

14. המדריך אינו טועה בשמות, לכל התלמידים קוראים שאול.

15. המדריך אינו חכם, הוא פשוט גאון!!!

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Hadraja > Articulos breves para el Madrij
» Todo > Treats
Visitor Comments: