Roots - שורשים

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Peula Idiomoa: Hebrew

Edad 6 - 10

Cantidad de participantes en el grupo 20 - 30

Tiempo estimado: 45 minutos

Más detalles...

Descargar

Tu_Bishvat-_Roots-_HEB.doc (40 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 6216
Descargadas por tiempo: 4208

Rated 232 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso

 

 

מטרת פעולה: החניך ילמד ויבין מהם השורשים של האדם והעם, וירגיש שייך לעם ישראל ולארץ ישראל.

 

 


Contenidos de los recursos
שלבי הפעילות:
שלב ראשון – הסיפור "הזקן והעץ",דיון על החלק החשוב ביותר בעץ.
שלב שני – החניך ילמד את השיר "ארץ ישראל שלי" בעזרת תנועות.
שלב שלישי – כל חניך יצור סלסלת פרות ע"י קיפולי נייר וחומרים שונים.
שלב רביעי – החניך יעשה עץ דמיוני משלו(ניתן לעשות גם בקבוצה).
 
מהלך הפעולה:
בשלב הראשון אני מספרת לחניכים את הסיפור הבא: ביער אחד בממלכה רחוקה פרצה שריפה וכל העצים נשרפו חוץ מעץ אחד שהיה מרוחק מעט משאר העצים (וכך ניצל). יום אחד ציווה המלך לכרות עצים מהיער, כשראו הכורתים את מצב היער עמדו חסרי אונים, הרי המלך יעניש אותם אם לא יביאו עצים, הם הלכו ביער השרוף עד שמצאו את העץ שניצל. רצו לכרותו, אך אז הגיע אליהם אדם זקן והתחנן אליהם:"עץ זה שלי הוא. נטעתי אותו בעודי צעיר והוא חשוב לי מאוד". עמדו הכורתים ולא ידעו מה לעשות, אז קם חכם מבין הכורתים ואמר לזקן:"חייבים אנו לכרות את העץ, כך ציווה אותנו המלך, אך ניתן בידך אפשרות, בחר לך חלק אחד של העץ, אותו נשאיר לך".
 
כאן אני עוצרת את הסיפור ומראה לחניכים ציור של עץ עם שמות חלקיו: ענפים,פירות,גזע,שורשים,עלים ופרחים.
אני מבקשת מהחניכים לעזור לזקן להחליט איזה חלק בעץ לבחור לעצמו.
 
אני מחלקת אותם לקבוצות לפי החלטתם, כל החניכים שהחליטו שהגזע הוא החשוב ביותר יהוו קבוצה וכך לגבי שאר החניכים שחשבו שהחלקים האחרים הם החשובים.
כל קבוצה צריכה לכתוב הצדקות למה דווקא החלק שלה הוא החשוב ביותר. (כך הם גם ילמדו להכיר את התכונות של כל חלקי העץ). לאחר שכל קבוצה מגבשת את החלטתה היא שולחת נציג וכל נציג צריך להסביר את ההחלטה של קבוצתו.
לסיכום הדיון אני מחזקת את הקבוצה שקבעה שהשורשים הם החשובים ביותר ומסבירה שכל שאר החלקים של העץ חשובים הכרחיים כאשר העץ מחובר לאדמה, אם יישמרו אותם לא תהיה בהם תועלת. בעזרת השורשים הם יוכלו להצמיח את העץ מחדש.
כעת אני ממשיכה את הסיפור: הזקן חשב והחליט שהוא רוצה את השורשים, הכורתים כרתו את העץ, השאירו לזקן את השורשים והלכו להם...
 
כעבור כמה שנים הזקן נפטר והלך לעולמו, אך בנו הצעיר טיפח וגידל את העץ ועד היום העץ קיים.
 
בחלק השני של הפעילות, אני משמיעה לחניכים את השיר "ארץ ישראל שלי" ומלמדת את השיר בעזרת תנועות.
לאחר שהחניכים לומדים את השיר אני מחלקת אותם ל-4 קבוצות, כל קבוצה צריכה לחבר בית נוסף לשיר ולאחר כ-10 דקות על הקבוצה להציג את השיר ע"י שירה,ריקוד או הצגה.
 
בחלק השלישי אני מלמדת את החניכים ליצור סלסלת פירות מקיפולי נייר ומחלקת חומרים בכדי שכל חניך יוכל לקשט את הסלסלה שלו: שמינית בריסטול,רצועות נייר,מדבקות לקישוט וציור של "שבעת
המינים".
את סלסלת הפרות מכינים כך:
את שמינית הבריסטול מניחים כך
 
מקפלים את שני הצדדים הקצרים לאמצע. את ארבעת הפינות מקפלים ויוצרים ארבע משולשים (הקיפול הוא לא עד האמצע, להשאיר מרווח של סנטימטר).
את הסנטימטר שהשארנו,מקפלים על המשולשים.
נוצרו מעין שני כיסים, פותחים אותם ויוצרים סלסלה.
 
לאורך הסלסלה נוצר מרווח, שם מהדקים את רצועת הנייר בעזרת מהדק סיכות.
לרצועה,מהדקים באמצע את הציור של שבעת המינים(ניתן לתת לחניכים לצייר בעצמם את הציור או להביא ציור מוכן והם יקשטו).
בשלב זה נותנים לחניכים לקשט כרצונם.
 
 
בשלב הרביעי, אני מספרת את הקטע הבא:
בדיוק התחלתי לחפור את הגומה לשתיל ואז פנה אלי הנסיך הקטן:
"מה אתה עושה?"
"הו,כמובן אני נוטע עץ לט"ו בשבט",עניתי.
"למה?"
"כדי שהארץ שלנו תצמיח עצים ירוקים ויפים", עניתי בסבלנות.
"וכשהעץ יגדל מה אתה רוצה שהוא יצמיח בשבילך."
 
כאן,כל ילד חושב על איזה עץ הוא רוצה,ניתן ליצור עץ קבוצתי.
למשל: ניתן ליצור עץ משאלות, כל ילד מביע משאלה וכותב אותה או מצייר אותה, את המשאלות של החניכים אוספים ויוצרים עץ גדול וכך גם אפשר לעשות תחרות בית ספרית, כל כיתה תיצור עץ משלה והעץ הנבחר יזכה את כיתתו בפרס.
 
סיכום הפעולה:
אני מסבירה לחניכים כי גם לאדם ולעם יש שורשים, ההיסטוריה שלנו היא זו שגורמת לנו להיות שייכים ולא מנותקים, השורשים נותנים לנו יציבות וכוחות.
 
נספחים:
  1. תמונה גדולה של עץ עם כל חלקיו.
  2. "ארץ ישראל שלי"- מילים (צריך גם קלטת של השיר).
  3. חומרים להכנת סלסלת הפרות (לא לשכוח תמונות של שבעת המינים אם החניכים לא יציירו בעצמם).
  4.  
ארץ ישראל שלי
מילים ולחן: דתיה בן דור
 
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי בית בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ
ויש לנו בית בארץ ישראל.
 
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני נטעתי עץ בארץ ישראל-
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ בארץ ישראל.
 
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני סללתי כביש בארץ ישראל-
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש בארץ ישראל.
 
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי גשר בארץ ישראל-
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו גשר בארץ ישראל.
 
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני חיברתי שיר בארץ ישראל-
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר,
ויש לנו שיר על ארץ ישראל.


Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El Calendario Jud?o > Tu BiShvat
Visitor Comments: