Rav Neria - הרב נריה

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Peula Idiomoa: Hebrew

Edad 13 - 16

Cantidad de participantes en el grupo 20 - 30

Tiempo estimado: 45 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 6471
Descargadas por tiempo: 1422

Rated 288 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso

מטרת הפעולה:

התלמידים יכירו את דמותו של הרב נריה , יחשפו לזוויות שונות מחייו ויכירו את פועלו הרב ואת אישיותו הענקית. כל תלמיד יבין שהוא יכול להזדהות עם פן מסוים בדמותו, שכן ישנם תחומים רבים המזוהים איתו.


Apoyo requerido y Materiales

אביזרים נלווים: כרטיסיות שונות(נספח א')

                            תמונתו של הרב נריה (נספח ב')

                           כלי כתיבה

                           דף מידע למדריכה-"המדריך למדריך"(נספח ג')

                           סיפור על הרב נריה (נספח ד')


Contenidos de los recursos

מהלך הפעולה:

שלב א' (15 דק')

בתחילת הפעולה לא מציגים את נושא הפעילות ומחלקים את התלמידים ל-6 קבוצות,כל קבוצה מקבלת כרטיס שונה (נספח א') כאשר בכרטיס תינתן אינפורמציה על דמות מסוימת, ועל הקבוצה להתייחס לנתונים שמופיעים על הכרטיס ולפי זה למלא את פרטיו האישיים של הדמות (התלמידים ממציאים את הפרטים מדמיונם-שם, גיל,תאור יום מחייו ,מצב משפחתי וכו', לפי הנתון המסוים שהם מקבלים)

 

לאחר מכן, מרכזים את כל התלמידים וכל קבוצה תציג את הכרטיס שלה ותספר על הדמות שהיא יצרה.

 

שלב ב' (5 דק')

מציגים בפני החניכים את שמו של הרב נריה ואת תמונתו (נספח ב') ושואלים אותם אם הם מכירים את הרב או שמעו עליו.

מספרים להם שבעצם כל אחת מהקבוצות קיבלה חלק אחד מתוך פועלו ומעשיו של הרב נריה, כל קבוצה התייחסה לחלק אחר מחייו, וכל הקבוצות יחד למעשה בונות את דמותו של הרב.

 

שלב ג' (10 דק')

לספר בקצרה אודות חייו של הרב נריה (יש להיעזר בנספח ג', "המדריך למדריך)

 

 

 

 

 

 

שלב ד' (5 דק')

הסיפור על הדקות האחרונות בחייו של הרב נריה-נספח ד'

 

 

שלב ה' (10 ד')

לתת לתלמידים את האפשרות לספר עם מה הם הזדהו מהדמות, מה הכי דיבר אליהם וכיצד הם מרגישים קרובים לדמות הרב.

להסביר שניתן להזדהות עם דמותו של הרב כי בכל אחד מאיתנו יש משהו מתורתו, מאמונתו והליכותיו. ולא סתם הוא נחשב  לאביהם של דור הכיפות הסרוגות. עלינו ללמוד עליו ולהמשיך את מורשתו.


Comentario sobre el recurso
הניספחים נמצאים בקובץ המצורף


Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El Calendario Jud?o > Guerra de indepencia de Israel
Visitor Comments: