Bicurim - ביכורי שבועות

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Peula Idiomoa: Hebrew

Edad 6 - 13

Cantidad de participantes en el grupo 5 - 20

Tiempo estimado: 45 minutos

Más detalles...

Descargar

bicurim.doc (46 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 20040
Descargadas por tiempo: 4352

Rated 226 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso

מטרה: המשתתפים יכירו את דיני החג ומנהגיו בדרך משעשעת.


Contenidos de los recursos

בס"ד

                                                ביכורי שבועות

 

 

מטרה: המשתתפים יכירו את דיני החג ומנהגיו בדרך משעשעת.

 

מס' משתתפים: 10-2

 

מהלך ההפעלה:

א.         כל המשתתפים יעמידו את ניצבי המשחק בנקודת ההתחלה ויטילו את הקוביה.      מי

            שמקבל את המספר הגבוה ביותר מתחיל ראשון, וכן הלאה.

 

ב.         כל משתתף, בתורו, יטיל את הקוביה ויתקדם לפי המסומן.

 

ג.          הנעצר במשבצת בה כתוב י, ייקח כרטיס מערימת הידע ויענה על השאלה.

 

ד.         הנעצר במשבצת בה כתוב ח, ייקח כרטיס מערימת החוויה ויבצע את המשימה.

 

ה.         תשובה נכונה לשאלת ידע, מזכה ב2- נקודות.

            במידה והמשתתף ביקש להעזר בכרטיס הרמז של השאלה, יקבל רק נקודה אחת.

 

ו.          סיפור חוויה, מזכה ב2- נקודות.

 

ז.          המגיע ראשון לנקודת הסיום זוכה ב2- נקודות.

 

ח.         המשחק מסתיים, כאשר הראשון מגיע לנקודת הסיום.

            זוכה במשחק המשתתף בעל מספר הנקודות הרב ביותר.

 

                                                אביזרי המשחק

 

א. כרטיסי ידע (הצעות לדוגמה)

1. מה מקור השם "חג השבועות"?

2. מדוע נקרא החג גם "חג הביכורים"?

3. מהו חג "מתן תורה"?

4. בחג השבועות נהוג לקרוא את מגילת רות (אחת מחמש המגילות המופיעות בתנ"ך)

   מדוע?

5. בחג השבועות מקובל לאכול מאכלי חלב, מדוע?

6. מדוע נהוג לקשט את הבתים בירק בחג השבועות?

7. מה הקשר בין גרים וחג השבועות?

ב. כרטיסי רמזים (הצעות לדוגמה)

1. שבעה שבועות.

2. בית המקדש.

3. הר סיני.

4. קציר, יהדות, דוד המלך.

5. סמל לתורה.

6. צבע ירוק צומח.

7. רות המואביה.

 

 

 

ג. כרטיסי חוויה

1. "יושב על ערימה של שחת

    על הראש שבולים שלוש.

    ודוקר לי בפדחת

    ומגרד לי בראש".

            כך נחרט שיר חג השבועות בזכרונו של יורם טהר לב.

            - ספר חוויה מאחד הטכסים בהם השתתפת.

2. מגילת רות הינה מגילת הגרים. להיות גר משמעו במידה מסויימת להיות שונה, זר.

   ספר מקרה או מצב בו הרגשת זר ולא שייך.

3. מה מבין מנהגי חג השבועות מקובל לציין במשפחתך?

4. מה משמעות "מתן תורה" עבורך? ספר על השתתפותך ב"תיקון ליל שבועות"

 

דף תשובות

1. השם "שבועות" מסמל את סיום שבעת השבועות של ספירת העומר, שהחלו בחג

   הפסח.

2. ביום זה נהגו בני ישראל, להביא לבית המקדש, את הגידולים הראשונים משבעת

   המינים.

3. חג השבועות נקרא בשם זה, כי ביום זה ניתנה התורה לעם ישראל, על הר סיני.

4. נהוג לקרוא את מגילת רות מהטעמים הבאים:

   - הספור עוסק בקציר חיטים וחג השבועות הינו חג הקציר.

    - דוד המלך, שהיה הנין של רות, מת לפי המסורת בשבועות.

    - במועד זה קיבלו עליהם בני ישראל את עול התורה וגם רות קיבלה עליה את עול

      התורה.

5. התורה נמשלה לדבש וחלב.

   - "חלב" בגימטריא - 40, וזהו מספר הימים שמשה רבינו שהה על הר סיני בקבלת

   התורה.

6. נהוג לקשט את הבתים בירק בגלל:

   - אופיו החקלאי של החג.

   - כזכר למתן התורה, שהתרחש על הר מכוסה ירק.

7. בשבועות, נהוג לקרוא את מגילת רות. רות היתה גרה.

 

 


Comentario sobre el recurso
לוח המשחק נמצא בקובץ המצורף


Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El Calendario Jud?o > Shavuot
Visitor Comments: