Are We Becoming Less "macabim"? - האם ישראל מתיוונת?

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Short Article Idiomoa: Hebrew

Edad 13 - 18

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 100

Tiempo estimado: 1 minutos

Más detalles...

Descargar

mityaven- HEB.doc (39 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 8948
Descargadas por tiempo: 1568

Rated 319 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso
האם לטשטוש זה של זהות עצמית מתכונים, כאשר מדברים, למשל על "התיוונות"?  הייתכן כי , בצאתו לחפש בעקבות המכבים, עלינו, באורח פלא גם על עקבות המתיוונים?

Contenidos de los recursos

 

 

האם ישראל מתיוונת?

 

האש הוצתה במודיעין והלפיד, שנמסר מדור לדור במרוץ שעדיין לא תם , חונה כרגע ביד אליהו . כך לפחות, אפשר לחשוב לשמע קריאת העידוד הקצובה העולה מידי חורף מהיכל הספורט , לאמור-  מ-כ-ב-י, מ-כ-ב-י. מי שרוצה להתחקות על עקבות המכבים, טבעי שיבוא לכאן.

גם היום הם חמישה (אם לא להביא בחשבון את שחקני הספסל ), וכמו אז הם מתבססים על קלות תנועה, התקפות-פתע מתפרצות, רוח לחימה ושאפתנות, שהיום קוראים לה, על שמו של מוטי ארואסטי - מוטיבציה. התחבולות הן נשקו של החלש, ממש כמו בימים ההם , והמהירות באה לחפות, כאז, על העדר חוסן ועוצמה. תושייתם הרבה של המכבים הביאה להם הישגים נכבדים, אך לא ריבאונדים.העדר גובה מתחת לסל  מנע אפשרות לניצחון אמיתי.

ליריבים אמנם אין כבר פילים, כבעבר, אך נפילים יש ויש, וכדי לעצור טקצ'נקו צריך להציב מולו ענק מקומי, ולהכות את היריב בנשקו שלו.

הצרה היא שענק מקורי מסרב לצמוח, וכך אפשר להמשיך להפסיד בכבוד ולהסתמך על כוחותינו שלנו או לרכוש, לייבא, להביא מעבר לים ענק או שניים, מקצוענים, שכירי-סל, אנשים שאין להם סנטימנטים לשם מכבי אבל סנטימטרים, אותם 10 סנטימטרים חסרים, יש להם! השפה שוב איננה עברית, רבים מהשחקנים שוב אינם ישראלים, כמאליה נשאלת השאלה האם, תוך כדי זכיה בנצחונות, לא אבדו המכבים משהו, משהו מיחודם, מהותם? הייתכן כי בלהיטותם להכות את היריב, נעשו דומים לו יותר ויותר?

האם לטשטוש זה של זהות עצמית מתכונים, כאשר מדברים, למשל על "התיוונות"?  הייתכן כי , בצאתו לחפש בעקבות המכבים, עלינו, באורח פלא גם על עקבות המתיוונים? האם עדיין הם צמודים זה לזה וכרוכים זה בזה, כמו אז? ואולי אין למחלוקת הנושנה ההיא כל שייכות לזמננו?

  Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Treats
» Todo > El Calendario Jud?o > Januka
» Todo > Judaismo > Cultura Jud?a
Visitor Comments: