יאאלה לך הביתה מוטי

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Song Idiomoa: Hebrew

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 3708
Descargadas por tiempo: 838

Rated 344 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Contenidos de los recursos


"צא החוצה תתייבש בשמש

 לא רוצה אותך כאן בדירה

 כל מה שהיה בינינו אמש

 התהפך להיות פתאום נורא

 אני חשבתי שיהיה גן עדן

 אתה חשבת שתפסת גל

 וצריך לקשור אותך בחבל

 אחרת אתה לא נאמן בכלל

 

 הייתה לנו אהבה קצרה

 אבל אתה הפכת לצרה

 יאללה לך הביתה מוטי

 שלום ותודה

 ואל תתקשר אליי

 אני לא עונה

 אם תקרא לי מלמטה


 אני אקרא למשטרה

 אז תשיג לך חיים

 כי אין לך ברירה

 

 אני אשלח את הדברים שלך בדואר

 לחברה שאתה תמצא שבוע הבא

 מלבאס אותי אתה עשית תואר

 כמו פארוק שאין לו עבודה


 את הלב שלי נתתי כמו ניתוח

 ואתה דחית את ההשתלה

 ואם שנינו נדבר פתוח

 אז לך אין זכות לומר מילה

 הייתה לנו אהבה קצרה

 אבל אתה הפכת לצרה

 יאללה לך הביתה מוטי"

 

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Canciones
Visitor Comments: