Peula

Israeli Writers

מטרת הפעילות: היכרות עם ש"י עגנון, אחד מגדולי הסופרים היהודיים בכל הזמנים ועם

                           ירושלים ושכונת תלפיות בתחילת המאה ה-20.

Ages: 15-187189 viewsView DetailsView
Game
Ages: 10-134372 viewsView DetailsView
Short Article
Ages: 1-504982 viewsView DetailsView
Presentation
Ages: 0-04134 viewsView DetailsView
Peula

Zeffat & Tiberias

צפת:

מטרות:

#להכיר להם את אחת מערי הקדש. לגרום להם לרצות להגיע לבקר שם באמת.

#התלמידים יחוו את התחושה שבצפת ובכל מקום - הדברים מנוהלים ע"י כוחות עליונים.

חשוב שיהיו דיבורים של הווה. ("דברים קורים פה בעיר") כדי שלא ייווצר מצב שהיא תהפוך לעיר של פעם. אנחנו משתמשים בשיעור בעבר, אבל הילד חווה אותם בהווה. הוא יראה שגם כיום ה' מנהל את העולם.

טבריה

מטרות:

הילדים יכירו את טבריה, וילמדו כי זוהי עיר שחיה פעם וחיה כיום. מקור המים גרם לה להיות בעבר ובימנו עיר שוקקת חיים, תיירים ומלונות.

Ages: 10-163476 viewsView DetailsView

 

The Center for Religious Services in the Diaspora
Education kits for download:

Tishrey kit Tishrey kit
Tishrey kit which include- Peulot, presentations, videos, Dvar Tora, etc., in Hebrew and English

Recommended Links

Hebrew songs
Hebrew songs
Transliterations and translations of songs into English, Spanish, Italian, Portuguese and other languages, sent in by readers worldwide. over 4300 songs!!!
JR- Jewish - Holocaust
166 links to learn about the Holocaust. Site languages include English, Hebrew, French, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish.