Peula

The Truman Show

להראות כי הכל נעשה בצורה מכוונת, אין מקרה, ותמיד יש מישהו מכוון מלמעלה.

Ages: 14-176598 viewsView DetailsView
Presentation
Ages: 10-263517 viewsView DetailsView
Treat

Jewish Phrases

פוסטרים לתלייה בכיתה עם פתגמים שונים

Ages: 1-1008497 viewsView DetailsView
Peula

The Yishuv - During The Shoah

Objectives:

1. You will begin to understand the difficult position the Yishuv faced during the Hitlerian period.

2. You will learn about the efforts made by the Yishuv to save the Jews of Europe.

Ages: 11-183977 viewsView DetailsView
Peula

Using Israeli Products- Shabat

החיקוי,ה"סטייל" וה"IN"

מבוא-אחת הבעיות הקשות בחברה הישראלית היא החיקוי.אנחנו רוצים להיות כמו תרבות המערב,להתלבש ,לאכול,לדבר כמוהם.החיקוי הזה גורם לכך שאנחנו תמיד חושבים שאם משהו הגיע מחו"ל, הוא מן הסתם יותר טוב ממה שמיוצר בארץ.אנחנו הרי רוצים לחקות,לא?

הביטוי הקשה ביותר לתופעה הזאת מתגלה אצל ילדים ובני נוער,שלא יודעים לבדוק מוצרים לעומקם,אלא שואפים להיות ב"סטייל" של כולם. בפעולה זאת ננסה להסביר לחניכים למה ה"סטייל" הזה מגוחך לחלוטין, ומדוע תוצרת הארץ עדיפה על תוצרת חוץ.

מטרת הפעולה:להבין שתוצרת הארץ באופן כללי לא פחות טובה מתוצרת חוץ.

מטרות משנה:

1)ללמוד לבדוק דברים לפני פנימיותם וטיבם ולא לפי המראה החיצוני שלהם.

2)ללמוד לבחור דברים לפי רצון וצורך אישיים ולא על מנת לחקות אחרים.

Ages: 10-134387 viewsView DetailsView

 

The Center for Religious Services in the Diaspora
Education kits for download:

Tishrey kit Tishrey kit
Tishrey kit which include- Peulot, presentations, videos, Dvar Tora, etc., in Hebrew and English

Recommended Links

WEJEW- Jewish Movies
WEJEW- Jewish Movies
Movies about the the jewish history, israel etc.