קישורים

לעמוד הראשיעמוד ראשי > התיישבות בארץ > קישורים

התיישבות
  א"י וחקלאות משרד החקלאות – 
    http://www.moag.gov.il
    מכון התורה והארץ
    http://www.hashmita.co.il
   
  צמחי א"י פרחים וצמחים בא"י - http://www.wildflowers.co.il/hebrew
    צמחיית ישראל ברשת
    http://flora.huji.ac.il
   
  שמיטה דעת – שמיטה
    http://www.daat.ac.il/daat/shmita/index.html
    ויקיפדיה
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
    מכון התורה והארץ
    http://www.hashmita.co.il
   
  קהילות וצורות התיישבות התיישבות – ויקיפדיה
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
    מושבה
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
    קיבוץ
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
    מושב
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
    מושב שיתופי
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%A9
    קבוצה (התיישבות)
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%28%D
    כפר נוער
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
   
  יישובי הציונות הדתית העליה לביריה
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D
    מועצה איזורית שומרון
    http://www.shomron.org.il
    מטה בנימין
    http://www.binyamin.org.il
   
  התנתקות ויקיפדיה – עברית
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA
    ויקיפדיה – אנגלית
    http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%27s_unilateral_disengagement_plan
    סרטים
    http://www.yadkatif.com/index.htm
    קטיף-נט – האתר הרשמי של גוש קטיף
    http://new.katif.net
  מפות א"י אטלס ישראלי
    http://www.atlasct.com/israel/site/main.asp
    מפות וצילומי אוויר
    http://www.ymap.co.il/Navigate.aspx
   
  גבולות א"י http://www.tora.us.fm/tnk1/ezor/mqomot/gvulot.html
   
  יישובי עלייה ראשונה http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=9542
    http://he.wikipedia.org/wiki/העלייה_הראשונה
   
  חומה ומגדל http://he.wikipedia.org/wiki/חומה_ומגדל
    פעילות אינטראקטיבית
    http://www.amit.org.il/musagim/zionut/zionut_12/zionut_12.htm
   
  ירושלים – כללי תמונות של ירושלים
    http://www.jerusalemshots.com/he
   
  בית המקדש מכון המקדש
    http://www.temple.org.il
  הרובע היהודי תמונות
    http://www.jerusalemshots.com/cat_he21.html
    מידע
    http://he.wikipedia.org/wiki/הרובע_היהודי - 70
  עיר דוד http://www.cityofdavid.org.il
    http://he.wikipedia.org/wiki/עיר_דוד
   איחוד ירושלים סרט – הר הבית בידנו
    http://www.seretkolyom.com/?key=54513237
    40 לירושלים
    http://www.40jerusalem.org.il
   
  שערי ירושלים http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gates_in_Jerusalem%27s_Old_City_Walls
   
  חברון www.hebron.co.il
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
    http://www.hebron.org.il/hebrew
  צפת he.wikipedia.org/wiki/צפת
    http://en.wikipedia.org/wiki/Safed
    מאתר הסוכנות
    http://www.jafi.org.il/education/100/PLACES/safed.html
  טבריה www.tiberias.muni.il
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberias
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
  גוש עציון www.gush-etzion-region.muni.il
    he.wikipedia.org/wiki/גוש_עציון
    אתר הנצחה לנופלי גוש עציון
    http://www.etzion-bloc.org.il
  גוש קטיף http://new.katif.net
    סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D7%92%D7%95%D7%A
  גולן he.wikipedia.org/wiki/רמת_הגולן
    http://news.golan.org.il
    http://en.wikipedia.org/wiki/Golan_Heights
    סרטים
    http://www.youtube.com/results?search_query=ramat+hagolan
  נגב סרטים
    http://www.youtube.com/results?search_query=negev
    http://en.wikipedia.org/wiki/Negev
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
  שדרות http://en.wikipedia.org/wiki/Sderot
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA
    סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=sderot
  מצדה סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=masada+israel
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%94
    http://en.wikipedia.org/wiki/Masada
  מצפה רמון http://en.wikipedia.org/wiki/Mitzpe_Ramon
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%
    http://www.mitzpe-ramon.muni.il
  חיפה סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=haifa+israel
    www.haifa.muni.il
    he.wikipedia.org/wiki/חיפה
   
  נתניה www.netanya.muni.il
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94
    http://en.wikipedia.org/wiki/Netanya
    סרטים
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A0%D7%AA%D7%A0
    http://www.youtube.com/results?search_query=netanya 
  בית שאן סיור וירטואלי
    http://www.tourwise.co.il/virtualTours/?tour=275_HE
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%9F
    http://en.wikipedia.org/wiki/Beit_She%27an
    סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D7%91%D7%99
  נאות קדומים http://www.n-k.org.il/public/index.htm 
  יישובי בנימין http://www.binyamin.org.il
   
  יהודה ושומרון http://he.wikipedia.org/wiki/יהודה_ושומרון
   
  כינרת http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Galilee
   
    סרטים:
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9B%D7%A0%D7%A8%