Independence Day - יום העצמאות

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 14-18
Group Size: 15-30
Estimated Time: 50 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 9337
Downloaded: 1034

Rated 247 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

יום העצמאות
hdsfg
By: 8/14/2016 6:15:00 AM por אביגיל

Resource Goal

מטרה

  • שהחניך יבין מהו החלום ומה משמעותו.

  • שהחניך יפעל למען הגשמת חלומו (חיזוק ונתינת מוטיבציה)


Required Props & Materials

ציוד נדרש לפעילות: כל דפי הנספחים המצורפים כאן


Resource Contents

מהלך הפעולה

פתיחה (יצירת מוכנות)

- המדריך ישאל את החניכים מהו הדבר שהם הכי רוצים בעולם? מה החלום שלהם?

המדריך יערוך סבב בין כל חברי הקבוצה בו כל חניך יגיד מהו חלומו.

גוף הפעילות

- המדריך ישאל את החניכים מה הם מוכנים לעשות בשביל להגשים את החלום שלהם, אם בכלל?

בעקבות תשובותיהם של החניכים המדריך יפתח דיון יחד עם החניכים:

  • האם חלומות מתגשמים?

  • האם בכלל יש טעם בלחלום?

  • כמה צריך להשקיע בלהגשים את החלום שלי?

- המדריך ישאל את החניכים מהי ארץ ישראל עבורם? מדוע הם אוהבים את ארץ ישראל?  

המדריך יחלק לכל חניך דף עם משפטים אותם החניכים צריכים להשלים (נספח 1)

- המדריך יפזר על הרצפה תמונות של אישים חשובים וישאל את החניכים מה המשותף לכל האנשים האלו? (נספח 2)

תשובה: החלום- לכולם היה חלום אחד משותף להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל.

- מבין כל האישים אנו נתמקד בהרצל, המדריך יספר את "סיפורו של הרצל" וייעזר בציר הזמן של חיי הרצל   - תעשו לעצמכם נספח 3.

תוסיפו גם חומר רקע על הרצל שיהיה נספח 4.

לאחר "סיפורו של הרצל" חשוב לפתח דיון/ שיחה עם החניכים על משמעות חלומו של הרצל ועל עשייתו המרובה למען הגשמת חלומו, שהרי יכול מאוד להיות שאם לא היה חולם ומאמין היום לא הייתה לנו מדינה.

ניתן לצטט קטעים מדבריו של הרצל אשר ממחישים את משמעות המאבק על החלום למרות שהוא נשמע מופרך ודמיוני, ולהסביר לחניכים שבעצם הגשמת החלום תלויה ברצון שלנו ובאמונה שלנו שאכן החלום יכול להתגשם. (נספח 5)

- המדריך יקריא את השיר- "מקום בלב", ניתן לשיר יחד עם החניכים. (נספח 6)

סיכום

המילה חלום בהיפוך אותיות הופכת ללוחם (חלום = לוחם), אדם צריך ללחום הרבה מאוד על מנת להגשים את החלום שלו. בפעולה נחשפנו לאנשים שונים שהיה להם חלום אחד משותף, להקים את מדינת ישראל וכל חייהם הם עסקו ופעלו במטרה להגשים את חלומם. התמקדנו  בהרצל שהיה "חוזה מדינת היהודים" וראינו שבעצם בזכות חלום של אדם אחד שדחף, פעל, עשה ובעיקר האמין למרות כל הקשיים וכל ההתנגדויות שהיו כלפיו, בסופו של דבר קמה מדינת ישראל.

 

- צ'ופר נחמד- "לאחר שאתה חולם על מה שאתה רוצה לעשות

                           תתעורר ותתחיל לעשות....!" (נספח 6)


Resource Comments

 

הערות: חשוב מאוד במהלך הפעולה תוך כדי הדיונים המתפתחים לנסות לנווט את החניכים לכיוון החלום שלהם לעלות לארץ ישראל

*ניתן למצוא את הניספחים בקובץRelated Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: