Jerusalem Or Tel Aviv? - ירושלים או תל אביב?

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-18
Group Size: 10-40
Estimated Time: 90 minutes

Further Details...

Download

Download this file (36 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8073
Downloaded: 1468

Rated 196 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

האם עדיין רלוונטי שירושלים תיהיה בירתנו?

או אולי לת"א- מרכז התרבות הישראלית- מגיע להיות עיר הבירה?

מטרה: החניך יברר את נושא עיר הבירה בישראל וידון בשאלה מדוע דווקא ירושלים נבחרה

כבירתה?


Resource Contents

שלבי הפעולה:

1-      חלוקה לקבוצות ופתיחה לפעולה

2-      מכירה פומבית – נתינת מאפיינים לשתי הערים

3-      בחירת אתר מייצג

4-      יצירה – הכנת קולאז'

5-      בית משפט – הכנת טיעונים לקראת הדיון

6-      שמיעת השיר והדיון

7-      סיכום

גוף הפעולה:

1)       חלוקה לקבוצות ופתיחה לפעולה - חלוקה אקראית לשתי קבוצות. אני מראה לקבוצות אבן וחול ומבקשת מכל קבוצה לבחור בין השתיים. אחרי הבחירה אני עושה "zoom out" ומראה שהאבן בעצם היא חלק מהכותל- והקבוצה שבחרה בה תייצג בפעולה את ירושלים. והחול הוא בעצם תקריב של תל אביב והקבוצה תייצג את תל אביב.

2)       מכירה פומבית- נתינת מאפיינים לשתי הערים - אני מקריאה מאפיינים שונים (נספח א) והקבוצה אשר חושבת שהמאפיין מייצג את העיר שלה צריכה לשכנע אותי למה.

3)       בחירת אתר מייצג - כל קבוצה מקבלת כרטיסייה עם רשימת אתרים בעיר שלה והיא צריכה לבחור שתי אתרים מייצגים.

4)       יצירה- הכנת קולאז' - כל קבוצה יוצרת קולאג' המייצג את העיר שלה, על סמך הדברים שעלו בשלב הקודם. לצורך זה ניתן להשתמש בגלויות, בתמונות, בגזרי עיתונים, וכו'.

5)       בית משפט: הכנת טיעונים לקראת הדיון -כל קבוצה תכין טיעון בעד זה שהעיר שלה תהיה עיר הבירה של ישראל. אחרי 10 דקות אנו נקיים משפט ואני אהיה השופטת. כל קבוצה מתבקשת לבחור עו"ד מייצג שתטען את הטענה.

6)       שמיעת השיר והדיון - לשמוע את השיר של הדג נחש "הנה אני בא" לקרוא את המילים (נספח ב) ואז לפתוח בדיון.

שאלות מנחות:

·        מה השיר מנסה לומר?

·        האם אתם מסכימים איתו?

·        למה מדינת ישראל שונה משאר העולם בכך שעיר הבירה שלה אינה המודרנית יותר?

·        למה אנו לא משנים את הבחירה שלנו בעיר הבירה?

·        וכו'.

אם יש זמן לקרוא את המקורות והמשיך בדיון לגביהם.

7) סיכום הפעולה -ירושלים מייצגת את העבר של עמ"י ואת ה"פרימיטיביות" ואילו תל אביב מייצגת את המודרניזציה ואת החול. עמ"י אינו כשאר העמים ואנו לא בחרנו בעיר המפותחת יותר, התרבותית יותר וה"חיה" יותר להיות בירתנו מכיוון שאנו עם אשר נשען על עברו.

החניכים מגיעים במהלך ובסוף הפעולה להבנה זאת.

נספחים:

אמצעי עזר: חפצים לzoom out , רשימת מאפיינים, כרטיסיות אתרים, חומר לקולאז', חומר על  ירושלים/תל אביב, מילות השיר "הנה אני בא", השיר עצמו, קטעים לדיון.

רשימת המאפיינים לשלב 2


הרים

שפלה

ים

קבוע

משתנה

שמרני

פרוץ

חשוף

מכופתר

נוקשות

מתירנות

קודש

חול

נצחי

ארעי

יהודים

ערבים

דתיים

חילוניים

כובד העבר

ללא היסטוריה

קנאות

סובלנות

אשכנזים

ספרדים

ותיקים

חדשים


 

רשימת האתרים לשלב 3


אתרים בירושלים:

- מאה שערים                               - הכנסת

- הכותל                                    - הר הרצל 

- הר הבית                                   - יד ושם

- הרובע היהודי                 - מדרחוב בן-יהודה

- שוק מחנה יהודה                         - הסינמטק

- איצטדיון טדי                              

 

 

אתרים בתל אביב:

- איצטדיון יד-אליהו             - חוף הים

- תיאטרון הבימה               - קפה אלכסנדר

- דיזנגוף סנטר                              - רחוב שינקין

- רחוב הירקון                               - נווה צדק

- יפו                                           - מוזיאון ארץ-ישראל

- כיכר מלכי ישראל             -


 Visitor Comments: