The Mayor Is Coming!!! - ראש העיר מגיע!

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-12
Group Size: 5-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (10 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 5152
Downloaded: 1180

Rated 289 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרה: שהחניכים יבינו את צד היראה שבתפילה - עמידה בפני בורא עולם.


Resource Contents

ראש  העיר  מגיע  !!!

 

מטרה: שהחניכים יבינו את צד היראה שבתפילה - עמידה בפני בורא עולם.

 

מהלך הפעולה:

 

ספר לחניכים שבעוד כשבוע מגיע ראש העיר לפגישה עם חניכים בסניף.

חניכיך נבחרו לייצג את כל הסניף בפגישה זו. הם אמורים לבקש מראש העיר מימון נוסף לצורכי הפעילות הסניפית.

 

בקש מהם להתכונן למפגש. לצורך העניין הם  יתחלקו לקבוצות,

כל-אחת מהקבוצות תתייחס לפן אחר של הפגישה :

 

  -   קבוצה אחת תקבע - איך יקושט הסניף.

  -   קבוצה שנייה תנסח את הבקשה לראש העיר .

  -   קבוצה שלישית תחליט אלו הכנות נוספות צריכות להיעשות בסניף לפני בוא ראש העיר :כיבוד, הזמנת הורים וכו'...

 

שים-לב : כדאי שתעבור בין הקבוצות ותרשום או תזכור לעצמך , כל-מיני משפטים שהחניכים אומרים, אשר מביעים את ההתרגשות שלהם לקראת הביקור.

 

כשהקבוצות מגיעות להחלטות, כל קבוצה תציג את מה שהיא קבעה והחליטה.

 

לאחר מכן מבקשים ממספר חניכים לקרוא את הבקשה לראש העיר.

השבט צריך להחליט מי יהיה הנציג שיקרא בפני ראש העיר את הבקשה.

 

(ברור שהחניכים ישתדלו לקרוא מאוד יפה...!)

מומלץ גם לבקש מכל-אחד מהחניכים שקוראים לקרוא בצורה שונה :

חניך אחד צריך לקרוא מהר , חניך אחר צריך לשחק ביו-יו תוך כדי קריאה , או ללעוס מסטיק וכדו'... וכמובן גם חניך אחד שיקרא בצורה יפה...)

 

כשהחניכים מסיימים לקרוא, נערוך דיון :

 

  -  מי לדעתכם ראוי לקרוא בפני ראש העיר ?

  -  לפי מה קבעתם מי יהיה הנציג שיקרא ?

  -  מדוע זה חשוב לקרוא יפה בפני ראש העיר?

  -  למה אנחנו משתדלים להתכונן לביקור הזה בכל כך הרבה צורות?

 

אם זו הרגשתנו לגבי ביקורו של ראש העיר,

ברור, שכאשר אנחנו עומדים בתפילה,

לפני הקב"ה, מלך מלכי המלכים,

אנחנו מוכרחים לעמוד בחיל ורעדה ולהתכונן לתפילה בצורה ראויה.

חשוב שהחניכים יבינו ויזכרו ש... :

 

לסיום : אפשר לקרוא עם החניכים את הקטע " סיפור החסיד "

                       חשוב להדגיש את מלותיו האחרונות של החסיד ...

 

 

סיפור החסיד

 

מעשה ביהודי שהלך דרך ארוכה

ונעצר באמצע הדרך לתפילת מנחה .

היהודי נעמד והחל בתפילת העמידה

מתוך כובד ראש והרבה כוונה .

לפתע עברה בדרך שיירה של שר רומאי

ששמח כשראה לפניו יהודי

כיון שידע שעל כולם קיימת החובה

לקדם את השר בברכת שלום וקידה .

אך השר לא הבין מה קרה ליהודי היום

שהוא איננו מתייחס ואפילו לא אומר שלום

שהרי כולם היו יראים מהשר

המסוגל להעניש בעונש אכזר.

חיכה השר ליהודי שיסיים את תפילתו

ומיד פרץ בקריאות לעומתו:

- " האם לא שמת לב מי עבר כאן לידך?

מאיפה לך כ"כ הרבה חוצפה,

בהינף יד יכולתי להרגך?! "

- " בבקשה, חכה רגע, תן לי להסביר את עצמי

אולי השר יבין וייתן לי לפנות לדרכי.

הגד נא לי בכנות ובצדק

האם יצא לך לעמוד פעם לפני המלך ?

- "ודאי שכן, איזו שאלה ?! ", ענה השר ליהודי בגאווה.

- "ואם היה עובר שם שר אחר, או אדם מכובד

היית מברכו ונותן לו יחס מיוחד ?"

- "חס וחלילה" , ענה השר בבהלה ,

"איך יעלה על הדעת, כאשר אני לפני כסא המלוכה ?"

- "אם כך" , אמר היהודי ,

"אתה, השר, ודאי מבין את מצבי ,

אני עמדתי בתפילה לפני מלך מלכי המלכים ,

 הייתכן כי אפסיק בתפילתי כדי לפנות לאנשים אחרים ?! ".

הבין השר את כוונת היהודי, ולפני שלדרכו פנה ,

אמר ליהודי בהתפעלות עצומה :

" עתה אני מבין מהי תפילה -

עומד היהודי לפני ריבונו-של-עולם, שהוא המלך ,

 ולכן לא ראוי לו להתייחס לאף אחד בדרך .

כעת שהבנתי את מעשיך וכוונתך ,

קבל את ברכתי והמשך בדרכך !!! "                                                                                  

 

(על-פי ברכות ל"ב, ע"ב.)

 Related Resources can be found under:

» All > Judaism > Tefilla

» All > Jewish Holidays > Days of Repentance (Elul - Tishrei)

» All > Between Man and Himself > General

Visitor Comments: