Fulfillment - הגשמה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-13
Group Size: 6-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 15467
Downloaded: 1406

Rated 191 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

המטרה:

 לא לדבר, לעשות!!

 

רקע:

מתוך אמונה שגם חניכים בשבטים הקטנים מסוגלים לעשות.

בכוחם טמון הרבה..


Resource Contents

פעולה 3 –

הגשמה.

המטרה:

 לא לדבר, לעשות!!

 

רקע:

מתוך אמונה שגם חניכים בשבטים הקטנים מסוגלים לעשות.

בכוחם טמון הרבה..

 

מהלך הפעולה:

א'. ניסוי הרצוי והמצוי:

המדריך יחלק לכל חניך 2 פתקים. על אחד כתובה האות ר(רצוי) ועל השני האות מ (מצוי).

החניכים עומדים בשורה והמדריך מקריא רשימת משפטים. בסבב הראשון כל חניך שמסכים עם המשפט מתקדם משבצת אחת קדימה. בסוף הסבב כל חניך יניח את הפתק שלו עם האות "ר" במקום אליו הגיע. בסבב השני- המדריך מקריא את המשפטים שוב וכל חניך שקיים בחודש האחרון את הנאמר במשפט- מתקדם. בסוף הסבב יניח את הפתק עם האות "מ" במקום אליו הגיע.

המשפטים:

-          להתפלל כל בוקר

-          לעזור בבית בנקיונות

-          לתת צדקה.

-          להתנדב בזמן פנוי

-          להגיע לכל הפעולות בסניף

-          ללמוד תורה

-          לעזור לחבר ללמוד למבחן שקשה לו.

-          לעזור לארגן פעילות חברתית בכיתה/ בשבט.

-          לשמח אנשים סביבך.

-          להגיד בוקר טוב לנהג אוטובוס.

-          לקרוא ספר בשעות הפנאי.

* חשוב לחשוב גם על דברים שהחניכים רוצים ולא תמיד מצליחים לעשות ( לעזור לאחים שלי, לא לקלל, לא לריב עם חברים, לדבר בנימוס)

 

לצערנו סביר להניח שיווצר מצב של פער בין המצוי לרצוי, בין פתקי ה"ר" לפתקי ה"מ".

אם נחבר את הפתקים, נוכל לראות שיצא לנו רם ,כלומר: אמנם הדרך עוד ארוכה ועוד לא הגענו לאידיאל, אך לפחות אנחנו שואפים לחיים מתוקנים יותר! אך- אם המצוי לפני הרצוי מצבינו מר. אנחנו צריכים לכל הפחות לשאוף לחיים מתוקנים יותר.

ב'. "יום בחייו של רובי" [נספח 1].

כשרובי עושה מעשה אידיאלי- החניכים צריכים למחוא 2 מחיאות כף.

וכשרובי עושה מעשה לא אידיאלי- החניכים ימחאו מחיאת כף אחת.

 

דיון: לכולנו יש נפילות. אך- איך אפשר אחרת???

 

ג'. נבקש מהחניכים לספר על מקרים שבהם הם מאוד רצו להצליח התאמצו ו...הצליחו!

איך הייתה ההרגשה??  תחושת סיפוק.

 

ד'. סיפור: [הסיפור כתוב בנקודות..אתם מוזמנים לנפח ולהוסיף פרטים..]

נריה, אדם צדיק היה, כל חייו האמין בקב"ה ועסק בתורה. בעודו לומד תורה בביתו החלו מים להציף אותו. נריה ניסה למצוא את מקור הבעיה,אך לשווא! המים זורמים בשצף קצף..ומגיעים לנריה עד הברכיים, אחד השכנים מייעץ לו לצאת מהבית אך נריה בשלו, מחכה שהבעיה תיפתר וה' יעזור לו! חולף זמן והמים עולים ומגיעים לו עד המותניים, השכנים שולחים לו גלגל הצלה, אך נריה בשלו,מסרב לעזרתם, וה' יעזור! המים מתרבים..ומגיעים לו עד הצוואר ונריה מתעקש ובטוח שה' יציל אותו. השכנים שולחים לו סירת גומי וסולם...ונריה בכוחות אחרונים זועק לה', שישלח לו נס משמים..ובמהרה... מגיע נריה לשמים. בשמים שואל נריה את הקב"ה: "מדוע לא הצלת אותי?" השיב לו ה': "שלחתי לך גלגל,חבל, סירת גומי, סולם..מדוע לא לקחת???"

 


    לעיתים אנו מחכים לניסים/לאדם שיגיד לנו מה לעשות, ולא פוקחים לבד את העיניים, להסתכל סביבנו ולראות את כל האותות שהקב"ה שולח לנו! את כל הדברים שיש באפשרותנו לעשות.. להגשים!

 

לסיכום: שנזכה לעשות!!!

 


Resource Comments

הפעולה היא חלק ממערך בנושא חודש תנועה על בני עקיבאRelated Resources can be found under:

» All > Bnei Akiva > Ideology

» All > Bnei Akiva > Torah VaAvoda

» All > Bnei Akiva > About Bnei Akiva

» All > Bein Adam l'Chavero > Helping Others

Visitor Comments: