World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

The Kibbutz - קיבוץ

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-14
Group Size: 5-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10911
Downloaded: 1020

Rated 81 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרת הפעולה-

*החניך יבין את צורת ההתיישבות המיוחדת בארץ ישראל שנקראת קיבוץ.

*לימוד חשיבות ערך שיתוף הפעולה.


Resource Contents

קיבוץ

נכתב ע"י- ליאת רינות

 

מטרת הפעולה-

*החניך יבין את צורת ההתיישבות המיוחדת בארץ ישראל שנקראת קיבוץ.

*לימוד חשיבות ערך שיתוף הפעולה.

אמצעי עזר-

תלבושות, פאזל של תמונת קיבוץ, מצרכים להכנת כדורי שוקולד, דפים לרשימת החלטות ועדת הקמת הקיבוץ.

אוכלוסיית יעד-חטיבת ביניים

 

מהלך הפעולה

א) מבוא- הסבר מהו קיבוץ.

ב) הצגה של 3  דמויות המייצגות זרמים שונים של אנשים שהקימו והצטרפו לקיבוצים.

1) ניצולת שואה שמספרת שהקמת הקיבוץ בשבילה היוותה הנקמה המתוקה שלה בנאצים. הנאצים רצו להשמיד את העם היהודי והיא כנגד מגיעה כשורדת לארץ ישראל וביחד עם יהודים אחרים בונה התיישבות חדשה בארץ היהודים. זה נתן משמעות חדשה לחייה.

2) עולה חדשה ללא אמצעים כלכליים שמצטרפת לקיבוץ מסיבות כלכליות כדי לקבל הזדמנות שווה לחיות בארץ ישראל בלי הבדלי מעמדות חברתיים.

3) הצברית הציונית- מקימה קיבוץ מתוך אידיאולוגיה לבניית ארץ ישראל תוך אמונה שע"י שיתוף פעולה מוחלט ועבודה מאומצת והדגשת הסיסמא:" כל אחד לפי צרכיו וכל אחד לפי יכולתו"-רק כך יוכלו לקדם את ארץ ישראל, ל"ייבש את הביצות ולהפריח את השממה".

ג)משחקי שיתוף פעולה

1)הרכבת פאזל- כל אחד מקבל חתיכה ובתורו תורם את חלקו וביחד מרכיבים את התמונה- (התמונה היא של קיבוץ)

2)תחרות בין 2 קבוצות- כל קבוצה צריכה תוך 2 דקות להרכיב את השרשרת הכי ארוכה בעזרת חפציהם האישיים בלבד.

3) הכנת כדורי שוקולד- כל אחד מקבל מרכיב מהמתכון וביחד יוצרים את כדורי השוקולד.

4)(במידה ויש זמן למשחק נוסף...) משחק פעולות עוקבות- כל ילד מקבל פתק ובו רשום פעולה לביצוע. הפעולות הן עוקבות ורק אם כל ילד יבצע את תפקידו, השרשרת תושלם.

לדוגמה: הילד ה-1 יקבל: תצעק 2 שמות של ערים בארץ.

ילד שני יקבל: אם משהו צועק 2 ערים בארץ, תשיר שיר בעברית

ילד שלישי יקבל: אם משהו שר שיר בעברית, תחמיא למשהו בקבוצה בקול רם...

ד)הקמת קיבוץ- ניהול ועדת הקמה של קיבוץ תוך כדי הצבעות דמוקרטית.

אני מסבירה את ההחלטות שעליהם לקבל כוועד וממנה יושב ראש שינהל את הדיון.

החלטות שעליהם לקבל:

מקום הקיבוץ

צביון דתי

צביון פוליטי

תעסוקה- חקלאות, רפת, תיירות ונופש, מפעל וכו'. האם מותר לעבוד מחוץ לקיבוץ ואם כן האם הכסף יחולק בין כל החברים?

חדר אוכל- האם הוא משותף?

תנאי קבלה לחברים חדשים

ולבסוף- שם לקיבוץ

ה)סיכום הפעולה-

חזרה על הנעשה בפעולה.

הדגשת חשיבות הקיבוצים בתקופת קום המדינה. בזכות הקיבוצים ישבו את הארץ, תרמו לכלכלה, לחקלאות, לתעשייה, לקליטת עולים, לביטחון וכו'.

לספר על המשך פעילותם כיום ועל שינוי האופי בתקופה האחרונה.

הדגשת ערך שיתוף הפעולה שייחד ומייחד את הקיבוץ.

 Related Resources can be found under:

» All > Bein Adam l'Chavero > Group Dynamics

» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > General

» All > Eretz Yisrael > Settling The Land

Visitor Comments: