The Goal Of Man In His Life - שליחותו של אדם

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-15
Group Size: 5-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (60 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 32768
Downloaded: 2850

Rated 32 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרות הפעולה:

·         המשתתפים יבינו שלכל אדם יש תפקיד ושליחות בעולם. כל אדם מותיר חותם.

·         המשתתפים יבינו שכל אדם צריך למצוא את התפקיד והשליחות האישית המתאימה לו.

·         המשתתפים יבינו שכל מעשה שאדם עושה- ולו הקטן ביותר- משפיע על המהלך הכללי.


Required Props & Materials

·         אמצעי עזר:

1.      גוש פלסטלינה וקופסא קטנה ובתוכה חולות.

2.      קטע של הרב סולובייצ'יק- נספח 1.

3.      פתקים/כרטיסיות כמספר המשתתפים, המכילים כל אחד הוראה לביצוע פעולה פשוטה- נספח 2.

4.      מדרש רבה- בהעלותך (מתוך הספר "רוח מים")- נספח 3.

5.      כוכב הים- נספח 4.רצוי לצלם את הקטע כמס' המשתתפים ואף לקשט/לעצב אותו בצורה מושכת וייחודית כצ'ופר!


Resource Contents

בס"ד

 

 

הכותבת: יעל איצקוביץ.

קהילת היעד לשליחות: לוס אנג'לס.

 

שליחותו של אדם

או

על הקשר בין כוכב ים בודד למנורת הזהב

 

 

מטרות הפעולה:

·         המשתתפים יבינו שלכל אדם יש תפקיד ושליחות בעולם. כל אדם מותיר חותם.

·         המשתתפים יבינו שכל אדם צריך למצוא את התפקיד והשליחות האישית המתאימה לו.

·         המשתתפים יבינו שכל מעשה שאדם עושה- ולו הקטן ביותר- משפיע על המהלך הכללי.

 

פרטים טכניים:

·         אוכלוסיית היעד:תלמידי חטיבת ביניים-תיכון.

·         משך הפעולה: 45 דקות.

·         אמצעי עזר:

1.      גוש פלסטלינה וקופסא קטנה ובתוכה חולות.

2.      קטע של הרב סולובייצ'יק- נספח 1.

3.      פתקים/כרטיסיות כמספר המשתתפים, המכילים כל אחד הוראה לביצוע פעולה פשוטה- נספח 2.

4.      מדרש רבה- בהעלותך (מתוך הספר "רוח מים")- נספח 3.

5.      כוכב הים- נספח 4.רצוי לצלם את הקטע כמס' המשתתפים ואף לקשט/לעצב אותו בצורה מושכת וייחודית כצ'ופר!

 

שלבים:

·         פתיחה,משחק הפלסטלינה והחולות.

·         שלב א'-קטע על שליחותו של אדם,משחק הפתקים והסבר הקשר ביניהם.

·         שלב ב'-קטע על שליחות המיוחדת לאדם המיוחד,דיון על הקטע.

·         שלב ג'-הסבר משחק הפלסטלינה והחולות.

·         סיכום הפעולה.

 

פירוט מהלך הפעולה:

·         פתיחה:

הקבוצה תשב במעגל.

המדריכה תעביר למשתתף שלימינה קופסא ובתוכה חול ולמשתתף שלשמאלה גוש פלסטלינה. המשתתפים יעבירו ביניהם את הפריטים הנ"ל כך שכל אחד יוכל למשש ולהרגיש אותם.

 

·         שלב א':

קטע קריאה (נספח 1)-המדריכה תקריא למשתתפים את הקטע הקצר של הרב סולובייציק ותדגיש בקטע את החלקים המדברים על שליחות האדם.

לאחר מכן היא תחלק את פתקיות המשחק (נספח 2) לסך המשתתפים.

 

 

 

שלבי המשחק:

לאחר שהקבוצה תשב במעגל ולכל אחד מבני הקבוצה יהיה פתק עם משימה- המדריכה תמחא כף, לאחר מכן יבצע הראשון את המשימה הכתובה על הפתק שקיבל ולאחריו יעשו זאת שאר המשתתפים. לבסוף יפעלו כל המשתתפים ביחד כאשר כל אחד מבצע את הפעולה הכתובה על פתקו.

רצוי בחלוקת הפתקים לחלק אותם לקבוצה כאשר הם מעורבבים.

רצוי להוסיף שלב נוסף למשחק כאש מחלקים מחדש את הפתקים והפעם מבקשים מאחד המשתתפים לא לקיים את הנאמר בפתקו (כמובן מבלי ששאר חברי הקבוצה ידעו)...הקבוצה תבצע את המשחק מחדש אך תיווכח לדעת שהשרשרת נקטעה.

כך מראים לקבוצה שכשאחד מאנשי הקבוצה לא ממלא את ייעודו מטרת הקבוצה לא מושגת!

 

המדריכה תיתן הסבר קצר על הקשר בין הקטע למשחק:

לכל אדם כאמור ישנה שליחות שלשמה הוא הוצב בעולם הזה, כל אדם הוא חלק מתהליך גדול ועליו לדעת שאם הוא לא היה קיים-הרצף הכללי השייך לסך האנשים היה נקטע.משמע- קיומו הכרחי ושליחותו חיונית בהכרח!

 

·         שלב ב':

קטע קריאה (נספח 3)- המדריכה תקרא הסבר על מדרש רבה מתוך הספר "רוח מים".

פיתוח דיון:

מה קורה כשלפעמים אנו רואים שליחות המיועדת לכוחותינו אך גדול מאיתנו נכשל בה? האם לוותר עליה?

האם יש בנו די כוחות לבצע משימה קשה?

מהי שליחות קשה? האם המשימות שאנשים מחשיבים כנשגבות הן השליחות שלנו?אולי שליחות מתבטאת גם בשינוי קטן?בהשפעה "בקטנה"?

 

·         שלב ג':

חשוב לזכור!!! כאן נסביר את עניין משחק החול והפלסטלינה-

אנו רואים בברור כי כל מגע שלנו בפלסטלינה(מראים למשתתפים את הפלסטלינה שאותה מיששו בהתחלה)-הותיר חותם, משקע, צורה.כשם שמעצבים פלסטלינה ע"י מגע מעצבים עולם ע"י קיום שליחות.

ע"י הותרת עקבות בחול (מראים את קופסת החול)-גם שינוי קטן- גם שליחות שמתבטאת במגע קטן- משפיע!

 

·         סיכום הפעולה:

המדריכה תחלק למשתתפים את הצ'ופר "כוכב- הים הבודד" (נספח 4) ותקריא אותו.

המדריכה תסכם שראינו כיצד לכל אדם יש שליחות ,תפקיד מסוים, שנועד לעשות שינוי ושמטרתו להשלים את המהלך הכללי ( הרב סולובייצ'יק+ משחק כרטיסיות).

להשלים= להביא לשלמות.

ראינו שלכל אדם יש את  התפקיד המיוחד לו שמותאם לכוחותיו והוא זה שיוכל לעשותו בצורה הטובה ביותר (מדרש רבה) ולכן על כל אחד מאיתנו להבין את כוחו וע"י כך למלא את שליחותו.

גם אם לעיתים אנו מרגישים שאנו עושים דברים קטנים ולא משמעותיים צריך לזכור שלכל דבר, אף הקטן ביותר, יש השפעה!

 

 

 

 

 

 

 

נספחים

 

 

נספח 1:

"האדם נברא בתור שליח...

את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת, ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם.

ההשגחה יודעת היכן וכיצד, יכול הפרט-היחיד, על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו. באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא זה בכוחו של האדם למלא את שליחותו.

בורא העולם פועל בהתאם להלכה ,כי לא יתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד,שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי שליחות ,שאי אפשר לקיימה,והיא מחוסרת כל ערך,מאחר שאם ממנים אדם למלא שליחות,מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול כשליח.

משום כך נברא היחיד בתקופה ובמקום, שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו.       

                            

  -הרב י.ד. סולובייצ'יק, זצ"ל-

 

 

נספח 2:

·         להעתיק כל הוראה על כרטיסיה אישית (בסה"כ 12 כרטיסיות):

·         כשהמדריך מוחא כף- קפוץ קפיצה במקום.

·         כשאדם קופץ במקום- ספור בקול עד 5.

·         כשאדם מסיים לספור בקול עד 5-קום והקף בריצה את מעגל היושבים.

·         כשאדם יושב במקומו לאחר שהקיף בריצה את מעגל המשתתפים- צחק בקול.

·         כשאדם צוחק בקול- קרא בשימך 3 פעמים.

·         כשאדם קורא בשמו בקול 3 פעמים- רוץ עד קצה החדר וחזור למקומך.

·         כשאדם רץ עד קצה החדר וחוזר למקומו- הנך ידיך על ראשך.

·         כשאדם מניח ידיו על ראשו- הוצא לשון.

·         כשאדם מוציא לשון- קרא בקול :"קו-קו-רי-קו".

·         כשאדם קורא בקול:" קו-קו-רי-קו" -שלב ידיים.

·         כשאדם משלב ידיים- אמור בקול את סדר ה"א-ב".

·         כשאדם מסיים לומר בקול את סדר ה"א-ב" -מחא כף.

 

 

 

נספח 3:

 

"כשאמר לו הקב"ה למשה (שמות כה): "ועשית מנורת זהב טהור"
אמר לו: "כיצד נעשה אותה?"
אמר לו: "מקשה תיעשה המנורה, ואעפ"כ, נתקשה משה וירד ושכח מעשיה".
עלה, ואמר: "רבוני! כיצד נעשה אותה? "
אמר לו: "מקשה תיעשה המנורה ואף על פי כן, נתקשה משה וירד ושכח".
עלה ואמר: "רבוני שכחתי אותה", הראה לו למשה ועוד נתקשה בה.
אמר לו: "וראה ועשה", עד שנטל מנורה של אש והראה לו עשייתה, ואף על פי כן נתקשה על משה.
אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה ואמר לבצלאל, מיד עשאה.

התחיל תמה ואמר: "אני כמה פעמים הראה לי הקב"ה ונתקשיתי לעשותה, ואת שלא ראית עשית מדעתך?!""

מדרש רבה- בהעלותך ט"ו

 

 

לכאורה-פלא: משה לומד ושוכח- ומתקשה!...

וחוזר להר ומראין לו- ועדיין הוא מתקשה!...

ומניין זו השיכחה שבכאן, ומניין הקשיים ב"תפיסה" ובביצוע?!

 

אך אולי כך יש להבין:

מצווה זו, עשיית המנורה, נועדה לבצלאל, ולכן לא היו אצלו כל קשיים.

הוא ראה ותפס. ולא שכח ולא נתקשה. אך כיוון שמצווה זו לא נועדה למשה לכן אירע לו מה שאירע- על כל המתמיה שבדבר.

לבעל היעוד ניתן  הכל מן השמים לשם הצלחת ייעודו- אם הוא זוכה לכך.

ומסוגל הוא אז גם לגבור על קשיים שגדול בהרבה ממנו לא יתגבר עליהם לגבי יעוד זה -שאינו שלו.

אל יאמר אדם: דבר שנתקשה בו אותו גדול כיצד אוכל אני לעמוד בו.

אלא כך יאמר: אם עלי הוטלה השליחות הרי שאוכל לעמוד בה ולהצליח הצלחה מלאה!

 

-מתוך הספר:"רוח מים"-

 

 

נספח 4:

כוכב הים/ אלמוני:

איש זקן התעורר ממש לפני הזריחה כמנהגו, כדי להלך על חוף האוקיינוס ולברך את היום החדש. בהליכתו עם עלות השחר, התמקד מבטו בתנועה רפה ורחוקה.

מרחוק הבחין בנער צעיר מתכופף, מושיט וחובט בידיו,מרקד על החוף, ללא ספק שרוי בחגיגה לרגל היום המושלם שמתחיל בקרוב. כשהתקרב הזקן אל הנער, הבין כ הנער איננו רוקד מול המפרץ, אלא מתכופף כדי לברור את השיירים שגאות הלילה השאירה מאחוריה.

הנער עצר, הרים כוכב ים והזדקף כדי להשליכו חזרה אל הים.

שאל הזקן את הצעיר לפשר מאמציו.

"הגאות שטפה את כוכבי הים אל החוף והם אינם יכולים לחזור אל הים בכוחות עצמם," ענה הנער. "כאשר השמש תעלה, הם ימותו אילולא אשליך אותם חזרה הימה."

הזקן סקר את המרחב העצום של החוף שהשתרע בשני הכיוונים אל מחוץ לשדה הראיה.

אינספור כוכבי ים היו מפוזרים על החוף. חוסר התקווה של תכנית הנער הייתה ברורה.

אמר הזקן: "אישי הצעיר, אינך מבין שעל החוף נמצאים הרבה יותר כוכבי ים מאשר תוכל להציל עד עלות החמה? אין כל סיכוי שתוכל להשפיע ולפתור את הבעיה האדירה הזו!"

הנער השתהה מעט ושקל את דבריו של האיש הזקן, אחר התכופף והרים עוד כוכב ים. חייך. והשליכו אל הים רחוק ככל שניתן, אז פנה אל הזקן ואמר:

"על מצבו של אותו כוכב הים הבודד הזה דווקא כן השפעתי!"Related Resources can be found under:

» All > Between Man and Himself > The Essence of Man

Visitor Comments: