Aliyah & Natan Elbaz - עליה ונתן אלבז

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 16-18
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Additional Files
עיתון.doc (0.03 mb) Article Hebrew
Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10817
Downloaded: 1314

Rated 375 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

·        מטרת הפעילות: לימוד על עלייה לארץ ישראל דרך סיפורו של נתן אלבז.

חשוב להדגיש- מטרת הפעולה היא לעורר הזדהות עם עלייה וכל מה שקשור לנושא זה, ולא בהכרח שכנוע לעלות לארץ.


Resource Contents

נושא - הסתכלות על עלייה דרך סיפורו של החייל נתן אלבז

 

שם : יעל בראונולד

 

מערך פעולה:

·        אוכלוסיית יעד: גילאי תיכון, כיתות י',י"א, י"ב

·        משך זמן הפעילות: 45 דקות.

·        מטרת הפעילות: לימוד על עלייה לארץ ישראל דרך סיפורו של נתן אלבז.

חשוב להדגיש- מטרת הפעולה היא לעורר הזדהות עם עלייה וכל מה שקשור לנושא זה, ולא בהכרח שכנוע לעלות לארץ.

 

 

·        גוף הפעולה:

 

חלק ראשון

הקדמה- (10 דקות)

תפאורה הנמצאת בחדר: מפה משנת 1948.

                              מוסיקת ישנה של חדשות רשת א'.

                              כל ילד בחדר מקבל פנס קטן.

כניסה לחדר חשוך שבו מוצגת התפאורה, כל ילד מדליק את הפנס, ברקע מתנגנת מוסיקה ישנה ועל הקיר תלויה  המפה.

המדריך/כה נעמדים במרכז המעגל ומתחילים לספר סקירה היסטורית של אירועים שונים שקרו בארץ ישראל בין השנים 1948-1954.

 הסקירה תעשה תוך כדי "הצגת יחיד" ובצורה דרמטית.

אירועים מרכזיים שקרו בין השני 1948-1954:

·        הקמת מדינת ישראל- ה' באייר 1948

·        הצטרפות ישראל לאום

·        ירושלים מוכרזת כבירת ישראל

·        הנשיא ויצמן נפטר

·        סדרת פיגועים בירושלים

·        מבצע עליית יהודי אתיופיה לישראל-"מרבד הקסמים"

·        משה דיין נהיה שר הביטחון

·        סיפורו של נתן אלבז

מספרים על אירועים משמעותיים שקרו בשנים אלה וכשמגיעים לשנת 1954 (שבו בעצם מגיעים לנושא המרכזי על סיפורו של החייל נתן אלבז). בסיפור מסופר על חייל אלמוני (ללא הצגת שמו) בצורה דרמטית. לדוגמא: " 1954 בסיס צה"ל בצפון הארץ.....חזרו החיילים מאימון מתיש......" (הסיפור נמצא בעמוד המצורף)

נקודות שעליו אני מתמקדת בסיפור:

·        עלייה של חייל בודד

·        סיפור הגבורה- מסירות הנפש לחבריו

 

לאחר  סיום הסיפור מכבים את המוסיקה ומדליקים את האור.

 

חלק שני

הפעילות (15-20 דקות)

כל ילד בקבוצה מקבל קטע מעיתון ישן שבו מסופר בקצרה הסיפור של נתן אלבז ורקע כללי עליו. (כלומר אותו סיפור שהצגנו רק  עם השם של החייל האלמוני) ומבקשים מאחד החברים בקבוצה להקריא את הקטע.

לאחר קריאת הקטע, מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות קטנות יותר.

כל קבוצה מקבלת משימה:

קבוצה א- מתבקשים לכתוב מכתב בשם נתן אלבז. מכתב שהוא השאיר להוריו שבו הוא מסביר את רצונו לעלות לארץ כנגד רצונם. ולגבי ההחלטה הגורלית שהוא קיבל בהצלת חבריו והקרבת חייו.

קבוצה ב-  מתבקשים לכתוב מכתב בשם הוריו של נתן המסביר את זווית הראיה שלהם בנושא העלייה כנגד רצונם וצעדיו האחרים שעשה.

 

כל קבוצה מתבקשת להקריא את המכתב ולהסביר לקבוצה את מה שכתבו ולמה.

(חומרי עזר: 2 בריסטולים למכתב וטושים)

 

חלק שלישי

סיכום ודיון (15 שעה)

חוזרים שוב לקבוצה אחת. מעלים לדיון את העניין  של נושא עליה וההשלכות שלה.

מוצג בריסטול שמחולק ל2: העלייה ב1954 לעומת העלייה ב2006 וע"י שאלות שונות פותחים בדיון.

(לדוגמא: עליית יחיד מול עלייה משפחתית, ייבוש הביצות של אז לעומת ההתקדמות של היום האנשים שעלו בכל עלייה, מטרות העלייה ב-48 לאומת מטרות העלייה היום, קשיים של פעם לאומת היום וכו...)

לסיכום הדיון בודקים את היתרונות והחסרונות של העלייה בתקופות השונות.

 

 

סיכום הפעולה:

הבהרה לכולם שלכל עלייה ולא משנה באיזה תקופה יש את המשמעות שלה וכל אחד יכול להשפיע ולתרום בכל זמן במה שהוא יכול ולהביא איתו לארץ ישראל את המשהו הייחודי שלו!!

הדגש על הפעילות הוא לא דווקא סיפור הגבורה של נתן אלבז אלא תחושת ההזדהות שלו עם ארץ ישראל 

(חומר עזר: בריסטול וטושים)

 

 

 

        Related Resources can be found under:

» All > Eretz Yisrael > Aliya

» All > People in Bnei Akiva > Religious Zionism

Visitor Comments: