Jodendom & Dieren

File details:

Resource Type: Source in: Dutch
Age: 1-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 100 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8240
Downloaded: 1946

Rated 382 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

Dit is een groot deel van de Chomer van het zomermachanee van Bne Akiva Nederland uit het jaar 2007. Het onderwerp van het chomer is Jodendom en heo we met dieren moeten omgaan.


Resource Contents

HOE WE DIEREN MOETEN BEHANDELEN.

Herodes haalde ook bijeen een groot aantal wilde dieren, en leeuwen in overvloed, en andere soortgelijke beesten die ongewoon sterk waren of die bijna nooit te zien waren. Deze werden getraind om met elkaar te vechten, of mensen die ter dood veroordeeld waren moesten met ze vechten. En de buitenlanders waren erg verrast en opgetogen door de kosten van de shows, en het grote gevaar dat het spektakel, maar voor de Joden betekende het een tastbare breuk met de gewoonten waarvoor ze grote bewondering hadden. Josephus, Antiquities of the Jews.

HET VERBOD OP WREEDHEID NAAR DIEREN TSAAR BAALEE CHAIM.

Het Jodendom legt grote nadruk op juiste behandeling van dieren. Onnodig wreedheden naar dieren is streng verboden, en in veel gevallen wordt dieren dezelfde gevoeligheden toegeschreven als de mensen. Deze zorg voor het welzijn van de dieren is uniek voor het Jodendom. Het christendom deelt deze waarde niet noch de meeste beschaafde volkeren tot de laatste paar eeuwen. Wreedheden tegen dieren was niet verboden tot de 19de eeuw.

Jodendom laat zich niet definitief uit over het feit of dieren dezelfde lichamelijke of psychologische pijn ervaren als mensen; maar in het jodendom wordt wel altijd een link gelegd tussen de mannier een persoon dieren behandelt en de mannier waarop hij mensen behandeld. Iemand die wreed is tegen een weerloos dier zal ook wreed zijn tegen weerloze mensen, en een persoon die geeft om de laagste schepselen zal zeker voor zijn medemens zorgen.

Jacov, Mosje en David waren allemaal herders, mensen die hielden van dieren en voor ze zorgden ( wat is het verschil met deze mensen en de dierenactivisten uit de artikelen? Zij werkten zelf met dieren, het was hun dagelijkse beroep) . De Talmoed zegt speciaal dat Moshe voor zijn taak was gekozen vanwege zijn vaardigheden bij zijn zorg voor dieren.

Hashem zei: Omdat je barmhartig bent voor het kudde van een mens, zal je de herder van Mijn kudde, Israël. Zo werd ook Rivka gekozen als vrouw voor Jitschak vanwege haar vriendelijkheid voor dieren. Toen Eliezer, de dienaar van Abraham water vroeg voor zichzelf, bood zijzelf aan zijn kamelen ook water te geven, en zo zag Eliezer dat zij een waardige vrouw voor Jitschak zou zijn.

Of alle mensen die aardig zijn tegen dieren ook goed zijn voor mensen, komen we later nog op terug.

De twee jagers in de Tenach, Nimrod en Esav, worden beiden beschreven als slechteriken.

In Torah staat dat de mensheid de over de dieren heerst, en dat het het recht heeft om dieren voor legitieme benodigdheden te gebruiken. Het vlees van dieren mag gegeten worden. De huid van dieren mag gebruikt worden voor kleding, de Torah zelf wordt geschreven perkament, dierenhuid dus.

Alhoewel we alleen dieren mogen gebruiken op deze manier als het nodig is, en we moeten het op een manier doen waarop het dier zo min mogelijk lijdt. Kosher slachten is erop gericht om het dier zo snel mogelijk te doden en zo min mogelijk pijn te laten lijden. Als er iets gebeurd waardor het dier pijn lijdt ( zoals een oneffenheid in het mes, of een oponthoud bij het snijden) dan mag het vlees niet gegeten worden.

Jagen voor de sport is streng verboden, en vallen zetten mag alleen als het dier geen onnodig pijn lijdt.

De wetten die te maken hebben met de behandeling van dieren heetten Tsaar Baalee Chajiem, voorkomen van wreedheden tegen dieren.

Dieren rusten op shabbat, net als de mens. We mogen een os niet muilkorven terwijl hij werkt in het veld, zoals we de menselijke arbeiders moeten laten eten van de producten hij oogst.

Verschillende mitswot laten ons zien dat we moeten letten op het lichamelijke en psychische lijden van dieren. Bijv. We mogen geen veld omploegen en verschillend diersoorten voor de ploeg spannen, omdat dit niet goed voor de dieren zou zijn. We moeten een dier zijn lijden verlichten, zelfs al kennen we de eigenaar niet, of als het geen eigenaar heeft. We mogen een dier niet op dezelfde dag doden als haar jong, en de mitswah om de moeder vogel eerst weg te jagen voordat we de eieren uit haar nest halen, kan ons een lang leven als beloning opleveren. Dezelfde beloning voor de mitswah het eerbiedigen van je moeder en vader. Dit geeft aan hoe belangrijk deze mitswah is.

In de Talmoed zeggen de rabbaniem dat een persoon geen dier mag kopen tenzij hij ervoor zorgt dat hij het te eten kan geven, en een persoon moet zijn dieren te eten geven voordat hijzelf gaat eten.

HUISDIEREN.

De Joodse wet verbiedt niet het houden van huisdieren, en veel behoudende Joden hebben dan ook honden, katten of andere huisdieren.

Alle dieren, moeten we te eten geven voordat we zelf gaan eten, en we moeten voordat we een huisdier aanschaffen alle spullen kopen/ in orde brengen die we nodig hebben om het dier te voeren.

Voor zover ik heb kunnen vinden, mag je niet-kosher eten aan diere geven, ook niet kosher vlees.

Op Pesach kan je de dieren geen Chamets te eten geven, omdat je zelf geen chamets in je bezit mag hebben. Let dus goed op wat voor blikjes voer je geeft aan je huisdier.

Mijn konijn kreeg in Pesach alleen maar broccoli en ander verse groente , i.p.v. zakken knabbelvoer.

Het is tegen de joodse wet om je huisdier te laten castreren.

Je mag van je hond ook niet de staart laten couperen (korter maken) of de oren, omdat dat mooier zou zijn. Dat valt onder onnodig laten lijden van een dier en dat is verboden.

DIERENTUIN.

Om dezelfde redenen mag men wel een dierentuin bezoeken.

De bedoeling van een dierentuin is dat we leren over de dieren, hoe bijzonder ze zijn. Als de dieren goed worden verzorg is er geen reden om niet naar een dierentuin te gaan, volgens het Jodendom.

WAT LEREN WE VAN DE DIEREN .

Dieren hebben bepaalde eigenschappen waarvan wij kunnen leren.

In Tenach wordt regelmatig verwezen naar eigenschappen van dieren.

Hier volgen er een paar. Zoek ze op en maak er posters van met mooie tekeningen en de pasoek, zodat we ze op kunnen hangen in chadar ochel.

Welke Nederlandse spreekwoorden ken je met een dier erin ?

Wat betekenen ze ?

Ga naar de mier, luiaard, kijk naar zijn gewoonten en wordt wijs!

Misjlee 6:6

Hij leert ons meer dan de dieren van het land, en maakt ons wijzer dan de vogels in de lucht.

Ijow 35:11

Deze pasoek wordt ook wel vertaalt alsvolgt:

Hij leert ons van de dieren van het land, en van de vogels in de hemel Hij makt ons wijs.

Rabbi Jochanan zei: Als de Torah ons niet gegeven was, dan hadden we bescheidenheid geleerd van de kat, (het verbod op) diefstal van de mier, (het verbod op) verboden relaties

Van de duif, en de juiste mannier van echtelijke relaties van de hoen.

Talmoed, Eruvin 100b

BOEK ORIT ; UITSPRAKEN GEZEGDEN IN HET IVRIET.

De Rabbijnen zeggen: Als iemand een olifant, aap of kifof (een soort aap) ziet, dan zeg je :

geprezen is Hij die zijn schepselen ongewoon/bijzonder maakt (meshaneh habrijot)

Iemand de prachtige boen ziet en mooie dieren zegt : Geprezen is Hij die zoiets in Zijn wereld heeft.

Talmoed , Berachot 58b.

EEN AANTAL MITSWOT M.B.T. DIEREN:

Hieronder volgen een aantal mitswot die te maken hebben met dieren.

Zoek er een paar uit die je aan je chanichiem wil leren.

Zorg voor grote postervellen en laat ze in kleine groepjes een stripverhaal tekenen over verschillende mitswot die aan ze vertelt.

1. BEGRIP HEBBEN VOOR DE GEVOELENS VAN DIEREN.

Er zijn mitswot in Torah die te maken hebben met gevoelig opstellen naar dieren toe.

Sommigen vragen ons rekening te houden met de gevoelens van dieren, andere mitswot vragen ons na te denken over de waarde van een dieren leven. Weer andere mitswot laten ons nadenken over de rol die dieren gespeeld hebben in de geschiedenis van de mens.

We moeten ons wel realiseren dat we niet de redenen kennen waarom we deze mitswot moeten vervullen. We kennen twee soorten mitswot : Chukkiem en Mishpatiem.

Chukiem zijn geboden die we moeten uitvoeren simpel en alleen omdat Hashem dat van ons wil. De reden dat we geen varkensvlees eten is omdat Gd het ons verboden heeft, niet omdat het ongezond zou zijn, wat wel of niet waar mag zijn.

Mishpatiem, zijn rationele wetten waarvan de Talmoed zegt dat zelfs als ze niet in de Torah zouden staan, dan zouden we zeggen dat het goed zou zijn om ons eraan te houden.

Hoewel we deze Mishpatiem wel vervullen met in ons achterhoofd dat we het doen omdat Gd dat van ons vraagt .

VERBOD OP HET ETEN VAN EEN LEDEMAAT VAN EEN LEVEND DIER.

(Ever min ha-chai)

Wees er zeker van dat je het bloed niet eet; want het bloed is het leven; en

Je mag niet eten het leven met het vlees.

Dewariem 12:23

Je mag niet eten het leven met het vlees eet niet een deel van het dier terwijl het dier nog leeft (ook wel bekent als : ever min ha-chai). In Sefer HaChinuch wordt uitgelegd deze mitswah ervoor dient om te voorkomen dat we wreed worden, en zegt dat er geen ergere wreedheid bestaat dan een ledemaat af te scheuren van een levend dier en het op te eten.

We moeten ns wel reliseren dat het lijden van het dier hetzelfde is of je nu de ledemaat wel of niet opeet. Maar eten is van het standpunt van de persoon gezien, een heel erge actie van harteloosheid.

ASSISTEREN MET HET OPLADEN EN AFLADEN VAN EEN DIER.

Als je ziet dat de ezel van je vijand instort onder zijn vracht, dan zal je het niet aan hem overlaten; je zal hem ermee helpen.

Shemot 23:5

Een pasoek die hier mee te maken heeft zegt veel later:

Je zal niet (toe)zien dat de ezel of de os van je buurman op de weg zijn gevallen

en hen negeren je zal hem helpen om het op zijn poten te krijgen.

Dewariem 22:4

Hoewel sommigen deze mitswot verklaren dat je zo helpt voorkomen dat de persoon geen financieel verlies zal lijden, zo verklaren anderen dat we dit moeten doen om het dier te helpen.

Zelfs helpen bij het opladen van goederen op een dier is een vriendelijke daad, omdat het voor twee mensen makkelijker is om iets zachtaardig op de rug van een dier te plaatsen.

Deze mitswah wordt door sommigen gezien als de bron in Torah waaruit we leren dat we dieren niet mogen laten lijden

HET NIET SAMENTUIGEN VAN EEN OS EN EEN EZEL.

Ploeg niet met een os en een ezel samen.

Dewariem 22:10

Sommigen zeggen dat dit gebod is om medelij te hebben met de ezels, omdat zij lang niet zo sterk zijn als ossen en hen niet zo kunnen bijhouden. Anderen leggen uit dat de os herkauwt en ezels niet, de ezel ziet de os kauwen en wordt daardoor onrustig.

Weer anderen zien deze mitswah helemaal niet in het licht van gevoeligheid naar de dieren toe.

EEN DIER DODEN D.M.V. SHECHIETA.

Als de plaats die Gd heeft gekozen om Zijn Naam te zetten, te ver weg is van jou, dan mag je doden iets van jouw kudde en van jouw vee, dat Gd je heeft gegeven, zoals Ik je geboden heb, en je zal eten binnen je poorten, volgens de wens van je hart.

Dewariem 12:21

Het belangrijkste deel van deze pasoek is zoals ik jullie heb geboden. Er staat nergens in Torah uitgelegd hoe we dieren moeten slachten; het verwijst naar de mondelinge leer, waar de methode van Shechitah wordt beschreven.

Shechita is een extreem efficiënte mannier om een dier te doden. Het mes is zo vreselijk scherp, dat het dier het snijden niet voelt, en het bloedverlies is meteen zo groot dat het dier buiten bewustzijn raakt binnen enkele seconden.

Velen beargumenteren dat shechitah totaal pijnloos is, of dat het de minst pijnvolle mannier van slachten is. Dat hoeft niet waar te zijn, er kn best binnenkort een minder pijnlijke mannier van slachten ontdekt worden, en dan moeten wij toch de shechita aanhouden. Maar het is zeker geen toeval dat de shechitah relatief pijnloos is. Vele geleerden zegen dat dit een van de redenen voor de shechita is.

JE MAG EEN DIER DAT JONGER DAN 8 DAGEN OUD IS, NIET SLACHTEN.

Wanneer een os, of een schaap, of een geit, is geboren, dan zal het 7 dagen bij de moeder blijven; en van de 8ste dag kan het geaccepteerd worden als vuuroffer voor Gd.

Vajikra 22:27

Het natuurlijk gegeven is dat een dier voor haar jong wil zorgen, is het sterkst in de eerste dagen na de geboorte. We moeten gehoor geven aan deze gevoelens en e moeten het jong bij de ouder(s) laten in de eerste dagen.

ONZE DIEREN MOETEN RUSTEN OP SHABBAT.

Je mag zes dagen werken, en op de zevende dag zal je rusten; zo dat je os en je ezel zullen

rusten, en de zoon van je bedienden en de rustnemer zullen uitgerust zijn.

Shemot 23:12

De commentatoren leggen uit dat de Torah ons opdraagt om onze dieren te laten rusten op shabbat en van shabbat te genieten, wat niet betekent hen op te sluiten in een hok, maar hen toe te staan rond te wandelen en vrij te grazen in bijv. een veld of weide.

EEN VOGEL WEGSTUREN VOORDAT JE DE EIEREN NEEMT.

Je zal wegsturen de moeder, en het jong voor jezelf nemen; opdat het goed voor je is, en dat je dagen zullen verlengen.

Dewariem 22:7

Deze pasoek is de tweede mitswa die te maken heeft met een vogelnest (de eerste, het niet tegelijk nemen van de moedervogel samen met het jong, wordt straks besproken). Wanneer we jonge vogeltjes of eieren uit het nest willen halen om te eten, moeten we de moeder vogel eerst wegsturen. Het idee is dat de moeder vogel erg lijdt als ze ziet dat iemand aan haar jongen zit. Door haar weg te sturen hoeft ze dit niet te zien.

2. BEGRIP HEBBEN VOOR DE WAARDE VAN HET LEVEN VAN EEN DIER.

HET NIET SLACHTEN VAN EEN DIER EN HAAR JONG SAMEN .

Of het nu een os is of een schaap, je zal het niet doden samen met haar jong op een dag.

Vajikra 22:28

Dit verbod heeft niet te maken met de gevoelens van een dier het maakt niet uit voor het dier als het wordt gedood op dezelfde dag als zijn ouder/jong. Het is een gebrek aan begrip voor de waarde van het leven van een dier. Als iemand de ouder alleen dood, kan het jong groeien en de familielijn voortzetten. Als men het jong alleen dood, kunnen de ouders nog wel jongen krijgen. Het doden van twee generaties tegelijk betekent dat er geen mogelijkheid is voor voortzetting/ behoud van de diersoort en symboliseert disrespect ten aanzien van dierlijk leven.

HET NIET NEMEN VAN DE MOEDER SAMEN MET HAAR EIEREN.

Als je een vogelnest tegenkomt op de weg of op welke boom dan ook, of op de grond,

Als er jonge vogeltjes in zitten of eieren, en de moedervogel zit op de eieren of haar jongen of op haar eieren dan zal je niet de moeder nemen samen met de jongen/eieren.

Dewariem 22:6

Deze mitswah heeft te maken met het respect voor het voortbestaan van het soort, zoals we al eerder zagen.

HET NIET KOKEN VAN EEN BOKJE IN DE MELK VAN ZIJN MOEDER.

Je zal de eersten van de rijpe vruchten van je land brengen naar het huis van Gd; je zal niet het bokje koken in de melk van zijn moeder.

Shemot 23:19

Deze pasoek wordt woord voor woord herhaalt een paar hoofdstukken later: zie Shemot 34:26

Het laatste deel wordt nog en keer herhaald later in Torah:

Je zal geen karkas eten; je zal het aan de vreemdeling geven die binnen je poorten is, dat hij het moge eten; of je mg het verkopen aan een buitenlander; want jullie zijn een heilig volk voor Gd; je zal het bokje niet koken in de melk van zijn moeder.

Dewariem 14:21

Het laatste deel van deze psoekiem is de bron van een van de meest prominente gebieden van de Joodse wet het niet mengen van vlees en melk. De Talmoed legt uit dat uit de 3x genoemde zin we 3 verboden kunnen leren: het verbod om melk en vlees samen te koken.

Het verbod om melk en vlees samen te eten en het verbod om voordeel van te halen van een vlees en melk mengsel.

Ramban legt uit dat het extreem harteloos is om een dier in e melk van de moeder te koken. Melk is de vloeistof waarmee de moeder het kind in leven houdt en grootbrengt.

Natuurlijk merkt het dier er helemaal niets van, want het is dood; maar vanuit ons standpunt, laat het extreem disrespect zien voor de waarde van het leven van een dier.

HET NIET ONNODIG SLACHTEN VAN GEWIJDDE DIEREN.

Iedereen van het huis van Israël die een Os slacht, of een schaap of een geit in het kamp, of die buiten het kamp slacht, en het niet brengt naar de ingang van de Tent der Samenkomst, om een offer te brengen voor de Tempel van Gd het zal gezien worden als bloed voor die persoon; hij heeft bloed vergoten, en die persoon zal van zijn volk afgesneden worden.

Vajikra 17:3-4

Deze psoekiem gaan over dieren die al gewijd waren als offerdier voor in de Tempel.

Zo een dier mag alleen maar geslacht worden in de Tempel; als het ergens anders geslacht wordt, dan mag niemand er voordeel aan hebben, en het dier is dan voor niets gestorven.

Sefer Hachinuch leert dat we alleen en dier mogen doden voor een positief doel, zoals als het dient voor eten, of kleren, of spirituele doeleinden zoals een offer. Het doden van een dier als het niet goed gebruikt wordt, is verboden en wordt gezien als bloedvergieten.

HET NIET ETEN VAN HET BLOED VAN EEN DIER.

Want het leven van al het vlees het bloed is het leven; en daarom zeg Ik tegen het volk Israel, je zal het bloed niet eten van elk soort vlees; want het leven van al het vlees is het bloed; wie het eet zal afgescheiden worden.

Vajikra 17:14

Het strikte verbod op het eten van bloed van een dier heeft te maken met dat bloed wordt gezien als de levenskracht van een dier. Velen zeggen dat de mens wordt toegestaan om vlees te eten een concessie is naar de mens. De Torah stelt zoveel mogelijk grenzen aan deze tegemoetkoming aan de menselijke verlangen en verbied de meest brute aspecten van het eten van dieren. Daarom wordt het ons verboden om de levens- kracht van dieren te eten.

HET BEDEKKEN VAN HET BLOED VAN EEN WILD DIER.

Ierdereen van de Bne Jisrael, of van de vreemden die bj jullie zijn, die jagen en vallen zetten welk dier of vogel dan ook die gegeten mogen worden; hij zal zijn bloed uitgieten en het bedekken met aarde. Want de ziel van al het vlees het bloed is met zijn ziel.

Vajikra 17:13-14

Rabbi Chaim ban Attar (1696-1743), zegt in zijn werk Ohr HaChaim, dat het bloed van een dier zijn ziel vertegenwoordigt. Het moet daarom begraven worden, zoals een dood mens begraven wordt, uit respect. De vraag is waarom deze mitswah alleen geldt voor wilde dieren en vogels maar niet voor huisdieren. Een antwoord dat gegeven wordt is dat wilde dieren meer vitaliteit hebben; zij zijn levendiger, en we moesten respect tonen door het bloed te begraven. Een ander antwoord dat gegeven wordt is dat huisdieren worden gehouden en op wilde dieren en vogels worden gejaagd, en men moet deze barbaarse methode van vangen compenseren.

NIET CASTREREN VAN EEN DIER.

Je zal iets niet aanbieden/offeren aan Hashem dat geknepen is, vermorzeld, gescheurd of gesneden; noch zal je deze dingen doen in je land.

Vajikra 22:24

Deze pasoek heeft te maken met het beschadigen van de voortplantingsorganen. De Torah

Zegt dat we zulke dieren niet kunnen brengen als offer, en het verbied ons ook om zulke mutilaties te doen.

De Sefer HaChinuch, legt uit dat Hashem, de dieren heeft gemaakt zodat ze zich kunnen voortplanten. Een dier laten castreren is een belediging van Gds schepping.

Het belang hiervan kan je ook zien in de beracha van Hashem voor Noach en ieder die bij hem was in de ark.

Wees vruchtbar en vermenigvuldig, zwerm uit over de aarde en vermenigvuldig je erin.

GEVOELIGHEID VOOR DE ROL VAN DIEREN IN ONZE LEVENS.

JE MOET JE DIEREN TE ETEN GEVEN VOORDAT JE ZELF GAAN ETEN.

Ik zal gras geven in je veld voor je dieren, en je zal eten en tevreden zijn.

Dewariem 11:15

Rav Jehudah zei : Het is verboden voor een persoon om te eten voordat hij zijn dieren te eten heeft gegeven, zoals er eerst staat : Ik zal gras geven in je veld voor je dieren, en daarna staat er en je zal eten en tevreden zijn.

Talmoed, Berachot 40a

Omdat je dieren afhankelijk van je zijn en opdat je ze niet zal vergeten. Dankzij hun harde werk (bijv. ploegdieren) hebben wij te eten, dus zij verdienen het om eerst te eten te krijgen.

JE MAG EEN WERKEND DIER NIET MUILKORVEN.

Je zal een os niet muilkorven terwijl het aan het dorsen is.

Dewariem 25:4

Deze mitswa kan met op 2 mannieren uitleggen.

Als begrip voor de gevoelens van het dier, het dier verlangt naar het voedsel dat het ziet, en het is dan wreed om het onmogelijk te maken om te eten. Deze mitswah kan ook gezien worden als uiting van dankbaarheid voor de hulp die het dier geeft als het de velden ploegt.

Een persoon kan als beloning het dier laten eten terwijl het werkt.

HET VRIJKOPEN VAN DE EERSTGEBOREN EZEL.

Je zal vrijkopen elke eerstgeboren ezel met een lam; als je het niet vrijkoopt, zal je het de nek breken; en je zal vrijkopen elke menselijk eerstgeborene onder je zonen.

Shemot 13:13

Rashi legt uit dat deze mitswah te maken heeft met de uittocht uit Egypte. Toen het Joodse volk Egypte verliet , waren het de ezels die de bezittingen droegen. Deze mitswa verschilt van andere mitswot dat in dit geval het dier hier geen voordeel heeft. In tegendeel als de ezel niet wordt vrijgekocht, dan wordt zijn nek gebroken ! Maar toch wordt de ezel erkent als een dier die een bijzondere rol speelde in onze geschiedenis.

HET GOOIEN VAN NIET- KOSHER VLEES VOOR HONDEN.

Jullie zullen zijn een heilig volk voor Mij; jullie zullen niet eten het vlees van een dier dat verscheurd is in het veld gooi het naar de hond.

Shemot 22:30

De Torah zet dat het vlees dat niet gegeten kan worden door de mensen, aan de honden gegeven moet worden , als dat kan. Volgens een mening is dit omdat de honden de kudden van de mens verdedigen tegen wolven en bijeen houd.

We zien in Torah ook een aantal mitswot die heel wreed zijn naar dieren toe, bijv. het van de klip afgooien van de zondebok voor Jom Kipoer.

Blijkbaar is wreedheid naar dieren toe niet helemaal verboden zolang de mens er voordeel aan heeft, op materieel gebied of op spiritueel gebied. De wrede mitswot zij echter een uitzondering. Torah gebied ons i.h.a. medelevend te zijn naar dieren toe.

WANNEER DIERENLIEFHEBBERS TE VER GAAN.

Zoals we dus gezien hebben is vorige hoofdstukken, is aardig zijn voor dieren volgens Torah, belangrijk. We hebben een aantal mitswot gezien die daarmee te maken hebben.

We zagen dat we rekening moeten houden met de gevoelens van het dier, de waarde van een dierenleven moeten inzien en dankbaar moeten zijn voor de diensten die dieren voor de mensen vervullen.

Jodendom gaat ervan uit dat compassie met dieren belangrijk is om een goed persoon te worden.

Nu kunnen we ons het volgende afvragen. Als aardig zijn naar dieren een belangrijk onderdeel is van een goed persoon zijn, hoe kan het dan zijn dat er veel dierenliefhebbers niet goed voor mensen zijn?

Tegenwoordig kijken ook een aantal orthodoxe Joden een beetje misprijzend naar dieren activisten, en niet zonder reden.

Vaak zien we deze activisten dingen doen die tegen Torah ingaan.

En er zijn een aantal beruchte gevallen van dieren liefhebbers uit de geschiedenis bekend, die vreselijk wreed tegen mensen waren.

(Hitlers piloot, Hans Bauer, herinnert zich dat hij films zat te kijken uit India gestuurd door de maharaja. Hitler kon rustig kijken naar scènes van bloederige lichamen van mensen die aangevallen waren door tijgers, maar tijdens de scènes waarin op dieren werd gejaagd en gedood, deed hij soms zijn handen voor zijn ogen als een kind en vroeg om hem te zeggen wanneer het voorbij was. Hij haatte bloedsporten en huilde soms als hij een gewond dier zag.

James Pool, Hitler en zijn geheime partners.

HOE VER MOET MEN GAAN ?

We kunnen ons afvragen of dit een veelvoorkomend probleem is. Laten we een case bekijken.

Op 26 januari 2003, werd een Israëlische bus gebombardeerd door Palestijnse terroristen. Maar dit keer was het anders dan andere aanslagen. In dit geval, ging het niet om een Palestijn die zelfmoord pleegde, maar om een ezel. Met explosieven op zijn rug werd het arme dier richting de Israëlische bus gestuurd en de bom ging af. Gelukkig overleefde iedereen het, behalve de ezel.

Toen reageerde PETA- People for the Ehical Treatment of Animals. Ze faxten een brief naar Arafat die trots op hun website te vinden was:

Februari 3, 2003

Yasser Arafat, President, Palestijnse Nationaal Autoriteit

Ramallah, West Bank

Zijne Excellentie :

Ik schrijf namens een organisatie die toegewijd is aan het bevechten van dierenmishandeling over de hele wereld. We hebben veel brieven en telefoontjes ontvangen van mensen die geschokt waren door de bomaanslag in Jerusalem op 26 januari waarbij een ezel, beladen met explosieven , expres werd opgeblazen.

Alle volken gedragen zich in vele opzichten slecht als ze hun vijanden bevechten, en dieren zitten er altij tussen. Het leger van de USA liet duizenden loyale dienst honden achter in Vietnam. Al Qaeda en de Britse regering hebben beiden dieren gebruikt in vreselijke wrede testen van biologische wapens. We zagen op televisie dat zwerfkatten in uw eigen domein vluchtten als ze konden voor de Israëlische bulldozers.

Dieren hebben geen nationaliteit. Zij zijn telkens in onvrijwillige dienst van de mens, en alhoewel ze geen bedreiging vormen en geen wapens bezitten, wint de mens altijd in de niet officieel verklaarde oorlog tegen hen. Voor dieren, is er geen Conventie van Geneve en geen vredesverdrag alleen onze medelijden.

Als u in de gelegenheid bent, wilt u dan op u nemen mijn verzoek dat u tegen allen die naar u luisteren zult oproepen om de dieren buiten dit conflict te laten.

We sturen u welgemeende wensen voor vrede.

Welgemeend de uwe,

Ingrid Newkirk

President, PETA

Vele mensen waren geschokt door deze brief van PETA, en protesteerden over het feit dat het een vreselijke onverschilligheid toonde naar menselijk lijden.

PETA reageerde met het antwoord dat zij zich nu eenmaal verantwoordelijk voelen voor de dieren en dat een andere organisatie het maar moest opnemen voor de mensen.

Natuurlijk moet men ook opkomen voor de dieren in oorlogstijd. Maar PETA schreef de brief

naar Arafat i.v. m een aanslag op onschuldige mensen, en dan alleen te praten over de ene ezel, is belachelijk en fout. Dan is het alsof alleen de ene ezel belangrijker is dan alle mensenlevens.

Door een brief naar een terrorist te sturen over een terroristische daad gericht op mensen, en alleen te spreken over de ezel, is hetzelfde als zich onverschillig tonen ten aanzien van het menselijke leed dat er is bij een terroristische aanslag.

Komen we terug op de vraag: als je aardig bent voor dieren je een beter persoon maakt.

Waarom zien we dan het tegenovergestelde?

Soms ( vaak door tragische redenen) vinden mensen het makkelijker om emotionele relaties aan te gaan met een dier. Dieren doen je geen emotionele pijn en meestal ook geen lichamelijke pijn, mits ze goed behandeld worden.

Hoewel een dier een waardevolle metgezel kan zijn, en voor sommige een heel belangrijke rol spelen, zou het nooit geïdealiseerd moeten worden en boven een relatie met een mens mogen staan.

Soms is het opkomen voor de rechten van dieren een mannier om betekenis te geven aan hun leven. Het is een doel om voor te strijden, waardoor men zich nuttig en waardevol voelt. Maar men kan daar makkelijk te ver in gaan.

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID.

Vriendelijkheid naar dieren kan worden uitgevoerd om twee verschillende redenen.

PETA gaat ervan uit dat aardigheid naar dieren moet worden uitgevoerd omdat de dieren rechten hebben.

Het Jodendom gaar ervan uit dat de mitswot die er zijn m.b.t. de behandeling van dieren niet gebaseerd zijn op de rechten van de dieren maar op de verantwoordelijkheden die de mens moet dragen. Als de enige wezens met een begrip van moraal, moet de mens leren hoe het aardig en begripvol moet zijn.

Eigenlijk zijn de meeste mitswot gebaseerd op verantwoordelijkheid dragen, en veelminder op de rechten die iemand heeft.

Volgens Jodendom is vriendelijkheid naar dieren toe belangrijk om jezelf te leren/trainen op het gebied van compassie. De bedoeling van deze mitswot is dat het invloed zal hebben op je gedrag in het algemeen, naar welk levend wezen dan ook mens, of dier.

Volgens organisaties als PETA is dierenliefde vereist omdat de dieren rechten zouden hebben.

Dit hoeft dus niet als resultaat te hebben dat een persoon verandert in gedrag naar welk wezen dan ook.

IS DE MENS ALLEEN MAAR EEN ANDER SOORT DIER?

Volgens het Jodendom is de mens intellectueel en spiritueel superieur aan de dieren (ten minste in aanleg). Geen dier kan aangeklaagd worden voor immoreel gedrag. Geen dier is ooit moreel schuldig voor het doden van een ander dier. Aleen op de schouders van de mens rust zo een verantwoordelijkheid.

Het idee dat dieren rechten hebben want dieren zijn ook mensen , staat hier echt tegenover.

Maar als dieren ook mensen zijn, dan zijn mensen ook dieren. En deren hebben geen morele verantwoording. Onszelf op een lijn te zetten met dieren is een geweldige mannier om permissie te geven voor al soorten van gedrag. : Ik kan er niets aan doen; ik doe het van nature!

Er zijn dieren die hun kinderen doden en opeten. Dit is heel natuurlijk gedrag voor hen. Maar een mens is geen dier. De mens is NIET toegestaan om maar alles te doen wat natuurlijk in hem opkomt. Een persoon kan van nature agressief zijn, maar van hem wordt verlangt dat hij zijn drang tot agressie onder controle houdt.

De mens bezit een hogere ziel, en van hem wordt verwacht dat hij boven zijn natuurlijke instincten uit rijst.

We moeten aardig zijn voor dieren omdat wij de mensen zijn en zij de dieren, en niet omdat zij mensen zouden zijn.


Resource Comments
-


Related Resources can be found under:

» All > Judaism > Kashrut

» All > Judaism > Keeping Mitzvot

» All > Judaism > General

» All > Torah > Halacha

Visitor Comments: