Israeli Midrehov - מידרחוב ישראלי

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-14
Group Size: 10-25
Estimated Time: 150 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3623
Downloaded: 836

Rated 207 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

המטרה: התנסות אישית וקבוצתית בהווי חיים ישראלי.


Required Props & Materials

 עזרים: כסף נייר ישראלי, ועפ"י הנספחים השונים.


Resource Contents

מהלך הפעילות:

 

הפעלה זו רצוי כי תיערך ברחבה גדולה בשטח המחנה או באולם המרכזי, על המדריכים לבנות את הדוכנים השונים בשעות אחה"צ ומיד לאחר א. הערב החניכים מתרכזים ברחבה הגדולה והמרכז מסביר את הוראות המשחק.

בפעילות זו החניכים יבקרו במדרחוב ישראלי, ויגלו מעט מהווי החיים בישראל. זהו משחק קבוצתי בו מטרתה של כל קבוצה לצבור את סכום הכסף הרב ביורת, אשר יזכה אותם בפרסים ישראליים.

 

לשם צבירת הכסף מופעלות בערב זה תחנות שונות (נספח 1), בהן החניכים יכולים להרוויח כסף. בחלק מהתחנות מרוויחים כסף בעבור השתתפות בתחנה, ובאחרות ניתן להרוויח/להפסיד/לבזבז כסף. התחנות כולן פועלות בו זמנית, וההסתובבות ביניהן הינה חופשית, אין הכרח לבקר בכל התחנות. אולם, הדרך לצבור כסף רב בעבור הקבוצה, הינה לבקר במספר תחנות רב ככל האפשר או לזכות בהגרלות השונות.

 

בתום שלב ההסתובבות בין התחנות השונות, כל קבוצה מתיישבת בנפרד ומתקיים קזינו קבוצתי – בשלב זה ניתנת לכל קבוצה אפשרות נוספת להרוויח/להפסיד כסף בנוסף לסכום אותו צברו.

 

בשלב זה כל קבוצה מהמרת על משימה/חידה מסויימת (נספח 2) ובמידה שהיא מצליחה או מנצחת במשימה זו, היא מרוויחה סכום כפול לסכום שעליו הימרה, או לחלופין מפסידה, את הכסף.

 

בסיום הערב, המרכז מכריז על הקבוצה המנצחת – ומתקיים טקס חלוקת פרסים לזוכים ופרסי ניחומים למפסידים.


Resource Comments
ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: