Gush Katif - גוש קטיף- מתקומה לחורבן

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-15
Group Size: 25-35
Estimated Time: 34 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 9495
Downloaded: 1473

Rated 142 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

 

מטרת הפעולה:

  • החניך יכיר את גוש קטיף ויתחבר לרגשות של תושביו בזמן המאבק ולאחר הגירוש.

  • החניך ילמד מסיפור גוש קטיף שיעור ומסרים לחיים.

 


Required Props & Materials
עזרים נדרשים-דפים וכלי כתיבה.

Resource Contents

מהלך הפעולה:

חלק א'- הכרת האזור

1. תולים את מפת ארץ ישראל ומדגישים את גוש קטיף. מחלקים את החניכים ל-5 קבוצות, כל קבוצה מקבלת כרטיסיה על ישוב אחר מהגוש ולומדת עליה (נספח 1).

כל קבוצה מסמנת במפה (אפשר בסקוצ'ים שהכנתם מראש) את מיקום היישוב שקיבלה ומספרת עליו מס' מילים לשאר הקבוצה.

2. המדריך יספר לחניכים שלפני שהגוש הוקם, האיזור היה נחשב מקולל עפ"י הערבים משום שלא הצליחו לגדל בו כלום וברגע שהגיעו המתיישבים היהודים תוך זמן קצר הפכו את האזור לאימפריה חקלאית שהיוותה את אחד מהנכסים הכלכליים החשובים בישראל.

(למדריך: אפשר להוסיף ולהרחיב על הרקע להקמה, תכנית 5 האצבעות, וכו'. נתון להחלטתך ותלוי באופי הקבוצה ).

 

חלק ב-המאבק

1. בוחרים 4 נציגים שמתחלקים לזוגות. כל זוג מציג בתורו סיטואציה ולאחר מכן המדריך יפתח דיון.

הסיטואציות: א. דני רוצה להקים פרוייקט והוא מנסה לשכנע את המנהלת שלו שתתמוך בו אך היא לא מבינה את החשיבות ואף פוסלת לחלוטין את הרעיון.

ב. יורם רוצה להתרים כסף לארגון כלשהו והוא מנסה לגייס תורמים אך משימה זו קשה משחשב כי הם לא רואים בארגון זה כמשהו חשוב ששווה להשקיע בו.

השחקנים יספרו לקבוצה: *איך הרגישו? *האם הגיעו לנקודת משבר שבה כמעט התייאשו? *האם הסירוב של הצד השני גם להם לכעס עליו ואולי שנאה באיזשהו מקום? וכו' וכו'.

עם שאר  החניכים מפתחים דיון: *האם היו מוכנים להשקיע מזמנם הפנוי כדי לפעול למען מטרה מסויימת שהם מאוד מאמינים בה גם אם זה נראה כמשהו שאבוד מראש? *האם ימשיכו למרות הקשיים? *למה?

2. המדריך יספר לחניכים על דרכי המאבק של הכתומים, בעיקר: הפגנות, שרשרת אנושית ולהתמקד בפנים אל פנים ששם אנשים הסתובבו שעות ארוכות במשך ימים ושבועות אצל משפחות למען מימוש מטרה מסויימת שהאמינו בה ולמרות כל הקשיים שנתקלו בהם המשיכו באמונה שלמה להילחם.

(רצוי להראות תמונות- תמונה אחת שווה אלף מילים..)

חלק ג'-הגירוש

1. כל אחד מהחניכים יכתוב על הקשר שלו לבית. זה יכול להיות סיפור בלתי נשכח שחווה בביתו, הדבר/החדר שהכי אוהב בבית, זכרונות מילדות, פריט מיוחד בגינה, ומה זה הבית בשבילו. (אפשר להעשיר את זה בחומרים ושייצרו בחימר, גבס, צבעים וכו'). מי שרוצה יכול לשתף את הקבוצה.

2. המדריך יקריא קטע שכתבה נערה מגוש קטיף חודש לאחר הגירוש (נספח 2).

 

חלק ד'-

1. מפזרים בחדר תמונות, ציורים מופשטים, רגשות וכו' וכו'. כל חניך יבחר את התמונה/ציור/רגש שהכי מבטא את הרגשתו כרגע בעקבות הפעולה או חלק ממנה.

כל חניך ישתף את הקבוצה למה בחר את מה שבחר.

2. המדריך יקריא קטע שכתב הרב יוסף חייקין בערש"ק "חוקת" ב' תמוז תשס"ה (נספח 3).

שאלות שיופנו לחניכים: *מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן?  *איך אפשר ליישם את מה שלמדנו מהפעולה בחיינו בתור קהילה, כיתה, קבוצה, שבט..?

 

לסיכום-

המדריך יעשה סקירה על כל השלבים, וידגיש את ניצחון הרוח שליווה את תושבי הגוש מרגע ההקמה ושממשיך ללוותם גם היום.


Resource Comments
ניתן למצוא את כל הניספחים הנדרשים בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: