The Destruction Of The Second Temple - חורבן בית המקדש השני

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 8-12
Group Size: 15-25
Estimated Time: 90 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6980
Downloaded: 1673

Rated 181 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal
המטרה: החניכים יבינו את המשמעות של חורבן בית המקדש ואת הכוח ההרסני שבשנאת חינם.

Required Props & Materials

ציוד שצריך:קרטונים, בקבוקים ריקים, צבע, דפים צבעוניים, עיתונים, אם עושים הצגה- אז תחפושות לקמצא ובר ק'מצא וכו'-או שלטים עם שמותיהם.וליצירה, מה שתבחרו.(יש בקובץ תמונות של ביהמ"ק ו1 של החורבן)


Resource Contents

ניתן להתחיל את הפעילות עם סיפור אשר נמצא בקובץ המצורף.

מחלקים את הקבוצה ל-2 חלקים ומבקשים מכל קבוצה לבנות בניין מחומרים, אבל איזה בניין!?מושקע ממש!!!ונותנים לכל קבוצה שקית עם ציוד (קופסאות נעליים וקרטונים בקבוקים וחוטים וסרטים וצבע וכו וכו)

 

נותנים לקבוצות רבע שעה לבנות משו. בסוף שמים כמה דברים "שווים" מתוך הציוד בין 2 הקבוצות, דבר שיגרום לסכסוך בין ה-2 "של מי הציוד הזה??" וככה ניתן להם להתחיל טיפה לריב.

 

בשלב מסויים תבוא מדריכה ותהרוס את 2 הבניינים המושקעים.

 

הילדים יתבאסו ואז נספר את הסיפור...קמצא ובר קמצא... (אפשר לתת ל2 ילדים להציג או לספר רגיל) (הסיפור נמצא בקובץ המצורף).

ודנים איתם על הסיפור.

שאלות לדוגמא: האם זה עד כדי כך נורא?מי היה הלא בסדר בסיפור?האם בר קמצא הצליח לעצור את הבעיה של כבוד בין האנשים?וכו'

בסוף מסבירים גם את העניין של הבניין שהם בנו שהרסנו בגלל הריב. ולהזכיר שאת בית המקדש לקח שנים לבנות וכולם עבדו למען זה יחד ובסוף בגלל ריב נהרס!וחשוב להדגיש שבניין שנבנה כולו מאהבת חינם ומתוך אחדות שכזו (גם הסיפור עם האחם וגם שכל עמ"י נתנו יד לבניינו) יכול להחרב רק בגלל ההיפך מזה- שנאת חינם.

כסוף אפשר אולי "לתקן" ולצבוע ציורים של בית המקדש או לעשות יצירה של ברכת הבית עם רקע של הציור או לקשט ככה בתי מזוזות או להכין דגם לכיתה.

ציוד שצריך:קרטונים, בקבוקים ריקים, צבע, דפים צבעוניים, עיתונים, אם עושים הצגה- אז תחפושות לקמצא ובר ק'מצא וכו'-או שלטים עם שמותיהם.וליצירה, מה שתבחרו.(יש בהמשך תמונות של ביהמ"ק ו1 של החורבן)

בהצלחה! ושנזכה לראות את ביהמ"ק בנוי בקרוב בימינו!

(אפשר אולי גם ללמד שיר.."שיבנה ביהמ"ק"..של הרב קרליבך, או לפחות להזכיר את כל התפילות היומיומיות שלנו בנידון..)


Resource Comments
ניתן למצוא את כל הניספחים הנדרשים בקובץ המצורף (כולל שני סיפורים ותמונות ).


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: