We Are On The Map!-what Do You Think About Israel? - אנחנו על המפה!- מחשבות על ישראל

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-25
Group Size: 8-40
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (34 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8710
Downloaded: 1875

Rated 190 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

בפעולה זו נברר את היחס של כל אחד מאתנו כלפי מדינת ישראל- מה מדינת ישראל מסמלת עבורנו? טוב או רע? מציאות חיובית או כורח?.באמצעות הציורים ההומוריסטיים נלמד כי מותר לנו להעביר ביקורת כלפי דברים שאינם מוצאים חן בעיננו ויחד עם זאת נבין כי אין לנו מדינה אחרת  וזו ארצנו היחידה!

מתוך הסיכום:

ארץ ישראל\ מדינת ישראל היא ארצנו, מדינתנו היחידה. היא תופסת מקום מרכזי בחיינו כיהודים. החל מאברהם אבינו שעלה לארץ במצוות הקב"ה. דרך עמ"י שהלכו אליה במדבר, משה שלא נכנס לארץ, דוד המלך חורבן הבית היציאה לגלות , בר כוכבא ועד השיבה לארץ בדורות האחרונים והקמת המדינה. בכל צורה שהיא אנחנו קשורים אליה בשרשרת ההיסטורית שאינה מתנתקת. חוליה חוליה אנחנו שרשרת של עם שקשור למקום הקטנטן הזה. כן- מותר לנו להעביר ביקורת, לכעוס ולהיעלב ממנה- אך כמו שאחים למרות מריבות וכעסים- תמיד נשארים אחים, מחוברים ומחויבים זה לזה. כך גם אנחנו וארץ ישראל. למרות כעסים , למרות מאבקים אנחנו תמיד אוהבים אותה ושואפים להגיע אליה. זו ארצנו היחידה- זו הארץ שלנו.


Required Props & Materials

אביזרים: כתר וכרטיסיות

             ציורי מפת א"י. מצ"ב בקישור נפרד

 


Resource Contents

חלק א'- פתיחה:

 

משחק: "אינקוגניטו"

ניקח מתנדב ונלביש על ראשו כתר, נצמיד לכתר מושג. על חובש הכתר לנחש מה כתוב על ראשו ע"י שאלות כן/לא בלבד לחברי הקבוצה.

 

מושגים: פלאפל, ירושלים, מכבי תל אביב, נינט טייב, אני, הרב של ביה"כ וכו'...

כתבו מושגים הקשורים לעולמה של הקבוצה... כאשר המושג האחרון הוא- ישראל.

 

לאחר שהחובש התורן ניחש את המושג האחרון, נרחיב:

ישראל? מה זו ישראל? מדינה קטנה במזרח התיכון שמושכת אליה כ"כ אש... מה המדינה הזו בשבילנו?

 

חלק ב':

 

נפזר על הרצפה את ציורי המפה ונבקש מכל אחד לבחור ציור אחד שלפי דעתו מסמל את ארץ ישראל שלו.

 

( ציור של שווארמה- בארץ יש את האוכל הכי טוב.. נו הוא כשר!, ציור של שמות לועזיים בתוך המפה- בארץ יש חיקוי של תרבות חו"ל, ציור של א"י התוך מזוודה- לכל מקום שאני הולך א"י נמצאת איתי\רודפת אחרי...)

 

נשמע את הרעיונות של כל אחד מן המשתתפים ונחדד:

 • האם זו ארץ ישראל שלך?

 • למה דווקא הציור הזה?
 • אם היית יכול לצייר ציור אחר- מה היית מצייר?

 

לקבוצה ישראלית:

 • האם את הביקורת שלכם כלפי המדינה הייתם אומרים ליהודים שאינם תושבי הארץ?

 • אם כן- מדוע? אם לא- מדוע?
 • האם זה נכון להוציא את ה"כביסה המלוכלכת" החוצה, ולבקר את המדינה באוזניים זרות?
 • האם זה נכון להציג את המדינה כ"טלית שכולה תכלת" לפני תושבי חו"ל?
 • מה נדגיש אם כן?

 

לקבוצה שאינה ישראלית:

 • האם אנחנו חוששים לבקר את מדינת ישראל?

 • האם היינו מבקרים את המדינה באוזניים זרות?
 • מה אתם מרגישים כשמבקרים את ישראל?
 • מה אתם מרגישים כמציגים את ישראל בצורה חיובית בלבד?
 • איך עלינו להציג את ישראל?
 • האם אנחנו יכולים להציג את שני הצדדים של ישראל ביחד?
 • האם ניתן לראות בישראל גם צדדים חיוביים?
 • *למה הארץ מתקשרת לנו לצורה חיובית\שלילית?

 

נלבן את הסוגיות ונפתח את הדיון- זהירות! לא לגלוש לצדדים שאינם רלוונטים לדיון!

 

נקריא את הקטע הבא ונסכם:

 

 

זוהי הארץ\ אפריים קישון

זוהי ארץ כל-כך קטנה, ששטחה על מפות העולם אינו מספיק על מנת לרשום את שמה בתוכו.

זוהי הארץ היחידה בעולם שמשלמי מיסיה בחוץ לארץ הקימו אותה.

זוהי ארץ בעלת גבולות בלתי מוגבלים.

זוהי הארץ הצרה ביותר בעולם. זוהי ארץ הצרות.

זוהי ארץ בה לומדת האם את שפת האם מפי בניה.

זוהי ארץ בה כותבים עברית, קוראים אנגלית, מדברים רוסית ומקללים בערבית.

זוהי ארץ בה לכל אזרח הזכות לומר את דעתו, אך אין חוק המחייב מישהו להקשיב.

זוהי הארץ המתקדמת ביותר במזרח התיכון - הודות לערבים.

זוהי ארץ בה כל ההון נמצא בידי יהודים - ורבה ההתמרמרות על כך.

זוהי ארץ שהפרידה בין דת ומדינה, ומאז שולטת בה הדת לבדה.

זוהי ארץ בה יש כור אטומי, אך אין בה מקום חניה.

זוהי ארץ שהיא חלק בלתי נפרד מהאיגודים המקצועיים שלה.

זוהי ארץ בה לא מצפים לנסים, אלא מתחשבים בהם.

זוהי ארץ שקיומה בסכנה מתמדת אך תושביה מקבלים אולקוס דווקא מן השכנים למעלה.

זוהי ארץ שאין לה אוויר, אך היא נושמת חירות.

זוהי ארץ בת חמישים וחמש, אך חכמה ומנוסה כמו בת עשרים.

זוהי הארץ היחידה בעולם שבה אני מרגיש כמו בבית.

זוהי הארץ שלי"

 

סיכום:

 

ארץ ישראל\ מדינת ישראל היא ארצנו, מדינתנו היחידה. היא תופסת מקום מרכזי בחיינו כיהודים. החל מאברהם אבינו שעלה לארץ במצוות הקב"ה. דרך עמ"י שהלכו אליה במדבר, משה שלא נכנס לארץ, דוד המלך חורבן הבית היציאה לגלות , בר כוכבא ועד השיבה לארץ בדורות האחרונים והקמת המדינה. בכל צורה שהיא אנחנו קשורים אליה בשרשרת ההיסטורית שאינה מתנתקת. חוליה חוליה אנחנו שרשרת של עם שקשור למקום הקטנטן הזה. כן- מותר לנו להעביר ביקורת, לכעוס ולהיעלב ממנה- אך כמו שאחים למרות מריבות וכעסים- תמיד נשארים אחים, מחוברים ומחויבים זה לזה. כך גם אנחנו וארץ ישראל. למרות כעסים , למרות מאבקים אנחנו תמיד אוהבים אותה ושואפים להגיע אליה. זו ארצנו היחידה- זו הארץ שלנו.

 

 

 

קישורים:

 

מצגת: "זוהי ארץ" www.yije.org/israel/Mylittlecountry.pps

מצגת: "על המפה"  www.jewishagency.org/NR/rdonlyres/1F88F07D-AAB1-4D72-B41A-2DD7C15BE4DC/53627/alhamapa.ppt

 

 


Resource Comments

הערות:

הציורים נמצאים בקישור המצורף!

הפעולה לקוחה  מאתר הסוכנות היהודית עם תוספות קלות. הציורים המצורפים הם של המאייר דני קרמן.

הפעולה הועברה בתיכונים בארה"ב ובסניפי בנ"ע בארץ ובארה"ב.

מתאים בשינויים קלים ובעומק הדיון לגילאי +13

 

להערות: shiralevi@gmail.com