Yaakov Ne'eman - יעקב נאמן

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-100
Group Size: 10-45
Estimated Time: 25 minutes

Further Details...

Download

Download this file (27 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6268
Downloaded: 1249

Rated 247 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

לכל דבר שאנחנו אומרים יש השפעה גדולה ולעיתים לא נראת מיד לעין על אנשים אחרים

להיזהר בדברינו


Resource Contents

 

הרבה מרירות צבר יעקב נאמן בדרך ממשרד המשפטים החוצה. המרירות שלו לבשה שמות וכתובות מפורשים. קודם כל, היועץ המשפטי לשעבר, מיכאל בן יאיר, שלדעת נאמן תכנן את הגשת כתב- האישום נגדו כדי להביא להדחתו מהמשרד. מנקודת מבטו, בן- יאיר הקדים הדחה להדחה: הגשת כתב האישום מנעה את הדחת בן- יאיר מתפקיד היועץ המשפטי.

עדנה ארבל הגישה את כתב האישום. פרקליטיה הכינו אותו. נאמן התייחס אל ההחלטה הזאת גם כמסע נקם אישי, וגם כדוגמה מובהקת לדרך העבודה של הפרקליטות בכלל. יש התלהבות יתר להגיש כתבי אישום, וההתלהבות כפולה להגיש אותם נגד אישי ציבור, ובמיוחד נגד אישים שאינם אהודים על הפרקליטות.

נאמן איננו מן הסולחים. לאורך חודשי המשפט הוא צבר בבטנו הרבה חשבונות. השאלה איננה אם לפרוע אותם, אלא איך: האם הדרך הנכונה היא לנסות ולחזור למשרד המשפטים, או מוטב לנהל את המסע הציבורי נגד צמרת משרד המשפטים מבחוץ.

אפשר להתרשם, משיחות שונות שקיימו נאמן ובני משפחתו במהלך המשפט, שנטיית לבו היא לוותר על משרד המשפטים ולהסתער על בכיריו מבחוץ. נוצר אצלו חשש, שאם יחזור למשרד, ימשיכו לרדוף אותו. העיתונאי יואב יצחק כבר הגיש בג"ץ נגד ההחלטה לא להגיש כתב אישום נגדו בפרשה אחרת. אנשי המשרד, אם יתעקשו, לא יתקשו למצוא בעברו בורות נוספים.

 

 

שר המשפטים לשעבר פרופסור יעקב נאמן, הכחיש אתמול בבית המשפט השלום בתל-אביב, עם פתיחת משפטו, את העברות המיוחסות לו.

 

התביעה מייחסת לנאמן עבירות של שיבוש הליכי משפט, שבועת שקר ועדות שקר. לטענתה, פרופסור נאמן מסר לבית המשפט העליון תצהיר כוזב, במסגרת תשובה לעתירה שהוגשה נגד מינויו לתפקיד.

 

"הנאשם שיקר ביודעין, בכוונה להכשיל את ההליך המשפטי בבית המשפט העליון, ובכוונה למנוע חקירת משטרה בעניינו", טענה הפרקליטה, עו"ד רות דוד.

הרקע להגשת כתב האישום הוא עתירה שהגיש העיתונאי יואב יצחק, נגד מינויו של נאמן כשר המשפטים. לפני שש שנים, כך טען יצחק, ניסה נאמן להדיח עד, במהלך חקירה משטרתית שהתנהלה אז נגד אריה דרעי.

 

בתגובה לעתירה הגיש נאמן תצהיר, בו הכחיש את טענותיו של יצחק ואת התביעה כי נאמן מסר פרטים כוזבים גם בחקירתו הראשונית במשטרה.

 Related Resources can be found under:

» All > Between Man and Himself > Responsibility

» All > Between Man and Himself > Middot

» All > Bein Adam l'Chavero > Social Justice

» All > Treats

Visitor Comments: