World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Yafa Yarkoni & The Roads To Yerushalayim - יפה ירקוני והדרכים המובילות לירושלים

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3216
Downloaded: 653

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

File details:

Resource Type: Peula in: English
Age: 8-12
Group Size: 15-40
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (66 KB)

Additional Files
Bab_El_Wad.doc (0.05 mb) Song Hebrew

Resource Goal

 To familiarize the chanichim with three different famous roads to Yerushalayim, from 3 different tkufot (time periods).

To teach about the singer Yafa Yarkoni & the song "Bab El-Wad"


Resource Contents

 Activity

Divide the chanichim (bunks) into 3 groups.
Each group should be prepped with information about the Tekufa they will belong to (see brief info at end of Peulah. More to follow in camp!)
In each group, the chanichim are trying to reach the Kotel, which will be symbolized by a small model of the Kotel in the middle of the room.
Each group will be told to start off from a different point in the room equi-distant from the Kotel. The chanichim advance by answering questions about Yerushalayim and their tkufa correctly. The chanichim will advance one by one with the one in the front holding a baton.
For instance, chanicha A gets a question right. She stays where she is, and the next chanicha in line goes ahead of her and gets the baton and answers a question. Then a 3rd chanicha goes in front of her, until everyone has gone and then the last one in line has a turn again, and so forth….
You will be given a list of questions to ask the chanichim during the game – if they get it right they move up a step, if not they stay where they are and next chanich takes a turn.
 
The 3 different groups

Group A: Paratroopers trying to get to the Kotel in the 1967 war. They are starting off at Har Hazeitim (Mount of Olives), and coming through Lion's Gate, and then through Har HaBayit until the Kotel. Their baton will be an Israeli Flag to raise over the Kotel when they capture it.

Group B: A group of Jews from the time of the Beit HaMikdash, coming from Chevron, on their way to Yerushalayim, doing Aliya LeRegel for Pesach. Their baton is a sheep (a.k.a. Korban Pesach).

 

Group C: Palmach soldiers building the Burma road in 1948, trying to make a by-pass road to Yerushalayim to break the siege there and bring up food and supplies. Their baton will be something that looks like a pavestone (because they're building the road).
 
Brief intro for groups

 

Group A:
Ask the chanichim "what happened in '67?", (try to explain to them that after '48 the Kotel was off limits to the Jews), "what's Har HaZeitim?", "Does anyone know who's buried there?" Then explain to them what to do and start the game.
For Group B:
"What's Aliya LeRegel?" "How did Jews travel then? Bus, car, donkey??" "On which holidays did we do Aliya L'Regel?" What were some of the details of what had to be done?
Group C:
"What's a siege?" "Who were the Palmach?." Ask then if any of them have ever heard about the Burma Road before – they probably haven't.
Short history lesson: In June '48 the Arab Legion had a tight siege on the main road to Jerusalem and many attempts to break through by the Palmach failed and the situation was desperate- no food/water left in Jerusalem. So an American fighter named Mickey Marcus, discovered by driving his jeep through the mountains a new road, and during many nights, Palmach fighters worked on clearing and paving that road so jeeps could travel on it, and after bringing supplies on that road by trucks they were still 300 miles short, so a hundred men walked the last distance carrying the bags of food and supplies on their backs!!
 
 To summerise, tell the chanichim about the singer Yafa Yarkoni, you can find her biografy here.
Then teach them the song "Bab El-Wad" that was one of her famues songs, that tell the story about the siege on the main road to Jerusalem.
 
באב אל וואד
 
 
Words:  Haim Guri
מילים: חיים גורי
Music: Shmuel Pershko
לחן: שמואל פרשקו
Original performer:  Yafa Yarkoni
ביצוע מקורי: יפה ירקוני
פה אני עובר, ניצב ליד האבן.
כביש אספלט שחור,
סלעים ורכסים.
ערב אט יורד, רוח ים נושבת,
אור כוכב ראשון
מעבר בית- מחסיר.
 
באב אל-ואד,
לנצח זכור- נא את שמותינו.
שירות פרצו בדרך אל העיר.
בצידי הדרך
מוטלים מתינו,
שלד הברזל שותק כמו רעי.
באב אל-ואד,
לנצח זכור נא את שמותינו.
באב אל-ואד, בדרך אל העיר.
 
פה שזפו בשמש
זפת ועופרת
פה עברו לילות באש וסכינים,
פה שוכנים ביחד
עצב ותפארת
משוריין חרוך
ושם של אלמוני.
 
באב אל-וואד...
 
ואני הולך,
עובר כאן חרש-חרש,
ואני זוכר אותם אחד-אחד.
כאן לחמנו יחד
על צוקים וטרש,
כאן היינו יחד
משפחה אחת.
 
באב אל-ואד...
 
יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה,
אודם כלנית בהר ובמורד.
זה אשר ילך
בדרך שהלכנו
אל ישכח אותנו,
אותנו באב אל וואד.
 
באב אל-וואד...
 
Po ani over nitzav leyad ha'even
Kvish asfalt shachor,
Sla'im urechasim.
Erev at yored, ru'ach yam noshevet,
Or kochav rishon
Me'ever Beyt Machsir.
 
Bab El-Wad,
Lanetzach zchor na et shmoteynu.
Shayarot partzu baderech el ha'ir.
Betzidey haderech
Mutalim meyteynu,
Sheled habarzel shotek kemo re'i.
Bab El-Wad,
Lanetzach zchor na et shmoteynu.
Bab El-Wad baderech el ha'ir.
 
Po shazfu bashemesh
Zefet ve'oferet
Po avru leylot be'esh vsakinim,
Po shochnim beyachad
Etzev vetif'eret
Meshuryan charuch
Veshem shel almoni.
 
Bab El–Wad…
 
Va'ani holech
Over kan cheresh-cheresh,
Va'ani zocher otam echad-echad.
Kan lachamnu yachad
Al tzukim vateresh
Kan chayinu yachad
Mishpacha achat.
 
Bab El–Wad…
 
Yom aviv yavo veRakafot tifrachna,
Odem Kalanit bahar uvamorad.
Ze asher yelech
Baderech shehalachnu
Al yishkach otanu,
Otanu Bab El-Wad.
 
Bab El–Wad…
Here I pass by,
Standing by the side of the stone.
A black asphalt road, with rocks and cracks.
Evening slowly comes,
A wind blows from the ocean,
The light of the first star shines from the other side
Of the house of Bet – Machsir.
 
Bab El-Wad,
Please remember our names forever.
Convoys burst out on the way into the city.
On the sides of the road lie our dead.
The iron skeletons are silent
Like my dead friend.
Bab El-Wad, forever remember our names.
Bab El-Wad, on the way in to the city (Jerusalem).
 
Tar and lead burnt here in the sun
There were nights of fire and knives.
Sadness and glory stay here together
Scorched armored car and an anonymous name.
 
And I walk here, passing by silently
And I remember them one by one,
Here we fought together on the cliffs
Here we were one family.
 
A spring day will come and the Cyclamens will bloom
Red Anemones will fill the mountain slope.
The one that will walk the path that we walked
Won't forget us – Bab El-Wad.
 
 
 
Jerusalem Trivia:
 

1.       Who was the first king to capture Yerushalayim? David HaMelech

 

 

2.     Who built the first temple? Shlomo HaMelech

 

 

3.     How many names are there for Yerushalayim? 70

 

 

4.    Between which two tribes was Yerushalayim situated? Yehuda and Binyamin

 

 

5.    What is Jerusalem’s central bus station called? Tachana HaMerkazit

 

6.     What is the name of the famous Jerusalem fruit and vegetable market?
Machane Yehuda
 

7.    What are the colors of the Jerusalem Beitar soccer team? Black and yellow

 

 

8.    Which famous mountain houses the graves of many Tzaddikim? Har Hazeitim

 

 

9.    Which animal is on the emblem of the Municipality of Jerusalem? A lion

 

10. On what three Jewish holidays do all of Am Yisrael come to Jerusalem?
Pesach, Shavuot and Sukkot
 

11.    How high is Jerusalem above sea level? 2500 feet

 

 

12.           What is the name of the famous art school in Jerusalem? Bezalel

 

 

13. Which group defended Jerusalem in 1948? The Palmach

 

14. How many open gates does the old city of Jerusalem have? 7  (+1 closed)
 

15.           What is the name of the largest shopping mall in Jerusalem? Canyon Malcha

 

 

16. Who was the first mayor of Jerusalem? Teddy Kollek

 

 

17. Who is the current mayor of Jerusalem? Uri Lapolianski

 

 

18. What was Jerusalem called in the days of Abraham Avinu? Yevus

 

19. Name 3 neighborhoods in Yerushalayim
 

20.            In what year did the six day war take place? 1967

 

 

21. How old is United Yerushalayim this year? 40

 

 

22. What is the name of the newest gate of Yerushalayim? Shaar HaChadash

 

 

23.           Through which gate did the paratroopers enter during the six day war? Lion’s gate

 

 

24.           What is the name of the building in which the Israeli government sits?  The Knesset

 

 

25.           What was the first neighborhood built outside the old city? Mishkenot Shaananim

 

26. What is the name of the mountain in which the Bet HaMikdash was built?
Har HaMoriah
 

27.What is the name of the remaining wall of the BetHaMikdash where people like to daven? The Kotel

 

28.What is another name for Yerushalayim?
 
Israel Trivia
Not necessarily about Yerushalayim .
1. What is Israel's National Anthem?
Correct Answer:  Hatikvah
Additional Choices:
 - Jerusalem of Gold
 - Hava Nagilah
 - Horah
 
2. What is the capital of Israel?
Correct Answer:  Jerusalem
Additional Choices:
 - Tel-Aviv
 - Haifa
 - Masada
 
3. What does the IDF abbreviation mean?
Correct Answer:  Israel Defense Forces
Additional Choices:
 - Israel Defense Fence
 - Israel Defends Friends
 - Israeli Deterrence Forces
 
4. On what day was the establishment of the State of Israel?
Correct Answer:  May 14, 1948
Additional Choices:
 - November 2, 1917
 - June 6, 1967
 - November 29, 1947
 
5. What does the 1950 Law of Return guarantee?
Correct Answer:  Every Jew has the right to come to Israel as an oleh
Additional Choices:
 - Every Jew has the right to visit Israel
 - Anyone can come and live in Israel
 - Anyone that leaves the country may come back within 1 year
 
6. What is the type of government in Israel?
Correct Answer:  Parliamentary Democracy
Additional Choices:
 - Republic
 - Constitutional Monarchy
 - Dictatorship
 
7. What is the official currency used in Israel called?
Correct Answer:  Shekel
Additional Choices:
 - Dollar
 - Dinar
 - Euro
 
8. What are the official languages in Israel?
Correct Answer:  Hebrew and Arabic
Additional Choices:
 - Hebrew and Yiddish
 - Hebrew and English
 - Hebrew, Arabic and English
 
9. What colors make up the Israeli flag?
Correct Answer:  Blue and White
Additional Choices:
 - Red, Blue and White
 - Red, Green and White
 - Red and Green
 
10. Who was the first woman Prime Minister of Israel?
Correct Answer:  Golda Meir
Additional Choices:
 - Henrietta Szold
 - Sarah Aaronsohn
 - Chaviva Reik
 
11. What is Magen David Adom?
Correct Answer:  Provides the population with emergency, medical and first-aid services
Additional Choices:
 - The communist party of Israel
 - An Israeli soccer team
 - A branch of the Israel defense force
 
12. What is the national emblem of Israel?
Correct Answer:  A menorah and two olive branches
Additional Choices:
 - A star of David (Magen David)
 - A memorial candle and sword
 - A map of Israel and 2 stars of David (Magen David)
 

 Visitor Comments: