טוב לאדם להיות פעם בדד

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4948
Downloaded: 992

Rated 252 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

טוב לאדם היות פעם בדד,

לא ספר, לא רע,

לא ציבור לא פרט.

רק הוא עם ליבו

עם הלב רק בלבד,

טוב לאדם להיות פעם בדד.

טוב כי יצא ריק מנכסיו

לא בית, לא שדה, לא נדרש, לא חייב.

רק יקשיב אל ליבו ויחריש חרש רב.

טוב כי יצא פעם ריק מנכסיו

כי יקשיב אל ליבו ויבין לחייו

וידע אשר יש

     ויחוש מה חייו 

               Related Resources can be found under:

» All > Between Man and Himself > General

» All > Treats

Visitor Comments: