בית ספר לחיות

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 5537
Downloaded: 839

Rated 128 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

לגבי החינוך יש סיפור נפלא, המשעשע אותי תמיד. הוא נקרא :"בית הספר של החיות". אני אוהב לספרו.

משום שהוא כל-כך דמיוני, ועם זאת כה אמיתי. שנים רבות צחקו אנשים לשמעו, אך איש אינו עושה דבר באותו עניין. הנה הסיפור : יום אחד התכנסו בעלי החיים ביער והחליטו לפתוח בית-ספר. היו שם ארנב, ציפור, סנאי, דג וצלופח. והם יסדו ועדת חינוך. הארנב עמד על-כך שריצה תיכלל בתכנית הלימודים . הציפור על-כך שתעופה תיכלל בתכנית הלימודים. הדג עמד על-כך שטיפוס על עץ ייכלל בתכנית הלימודים. הם ריכזו את כל הנושאים הללו וערכו חוברת עם תכנית הלימודים. אחר-כך הם עמדו על-כך שכל בעלי החיים ישתתפו בכל השיעורים. כתוצאה מכך, אף-על-פי שהארנב קיבל "מעולה" בריצה, היה טיפוס על עץ בעיה של ממש בשבילו : הוא לא חדל ליפול לאחוריו. עד מהרה הפך להיות מעין פגוע מוח, ולא יכול עוד לרוץ. הוא

גילה שבמקום להגיע ל"מעולה" ביצה הוא מקבל רק "מספיק". ומובן שבטיפוס קיבל תמיד "בלתי מספיק". הציפור הצליחה להפליא בתעופה, כשהיה עליה לחפור באדמה, לא עלה הדבר בידה ,היא חזרה ושברה מקורה וכנפיה בלי הרף. עד מהרה השיגה "מספיק" בתעופה, ו "בלתי מספיק" בחפירה, וקשיים עצומים היו לה בטיפוס על עץ. כללו של דבר: נושא נאום הפרידה של הכיתה היה צלופח מפגר שכלית, שעשה כל דבר בצורה בינונית. אבל המחנכים היו מאושרים. משום שהכל השתתפו בכל השיעורים. ואת שיטת החינוך כינו השכלה רחבה לכול. הדבר מצחיק אותנו, אבל זה הדבר שנעשה בשטח. זה הדבר שאתם עשיתם. אנחנו באמת מנסים להשוות את כולם זה לזה. ועד מהרה לומדים שכושר התואמנות הוא גורם מכריע להצלחה בזירת

החינוך.Related Resources can be found under:

» All > Hadracha > Education

» All > Treats

Visitor Comments: