בכפר שלא היה שען

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3022
Downloaded: 588

Rated 205 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

בכפר אחד לא היה דר אלא שען אחד. אחרי שהלך בדך כל בשר לא בא שען אחר לאותו הכפר.

 

כשלא היה מי שיתקן את השעונים, חדלו המחוגים להראות את השעה המדויקת, אלה היו מפגרים ואלה היו ממהרים.

אמרו בלבם חלק מתושבי הכפר: לשם מה להחזיק בכיס המעיל שעון שאין לדעת מהו את השעה הנכונה? לקחו והשאירו את השעונים בבתיהם, הטמינום בתוך ארונות ומגירות והסיחו דעתם מהם.

אחרים היו ממשיכים להחזיק את השעונים בכיסיהם והיו מכוונים אותם

יום יום כפי שהיו רגילים.

עברו שנים ושען נודד הגיע לכפר והתושבים היו ממהרים להביא אליו את שעוניהם לתיקון.

והיה, אלה שהיו שעוניהם   טמונים במגרות הקפיצים והברגים אכלה אותם החלודה ולא היה להם עוד תיקון, ואילו השעונים שבעליהם המשיכו לכוונם יום, הראו שוב את השעה הנכונה, לאחר תקונים קלים במנגנון.

 

)


Related Resources can be found under:

» All > Hadracha > Education

» All > Treats

Visitor Comments: