הכנסת אורחים אפילו לגנב

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4135
Downloaded: 983

Rated 247 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

הכנסת אורחים אפילו לגנב

פעם אחת נזדמן אורח בביתו של רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל, רבה של בריסק. הכניסו רבי חיים האכילו והשקהו, ואף נתן לו מקום ללון. לפנות בוקר עמד האורח ונתן בכליו כל אשר מצא ונסתלק. טענו בני הבית כנגדו, למה אינו בודק באורחים?

אמר להם רבי חיים: והרי הקב"ה זימן לאברהם אבינו מלאכים בדמות ערבים שמשתחוים לעפר רגליהם. לכאורה למה לא זכה אברהם אבינו לאורחים מהוגנים? והתשובה: היא הנותנת, דבר גדול למדנו הקב"ה, שאין בודקים באורחים, ופתח הבית צריך להיות פתוח לכל אדם


Related Resources can be found under:

» All > Bein Adam l'Chavero > General

» All > Between Man and Himself > Middot

» All > Treats

Visitor Comments: