Movimiento juvenil

Opciones del filtro:
Peula

All For One And One For All

1.discover the sentence “all for one, one for all “

                                      יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" "

2.build the Bnei Akiva semel puzzle.

Edad: 7-1210000 visitasView DetailsVer
Peula

And What Have You Done For Torah Ve'avodah?

רקע:

ערכי העשייה שמשתנים מעת לעת בעטיין של התמורות שחלות במרוצת הדורות, מותירים אותנו, נוער שמנסה להגשים ולתרום לבניין העם והארץ, מבולבל חסר מעש ותוהה, האם עדין ישנו קשר בין הרעיונות שמייצגת הסיסמא תורה ועבודה ובין דרכה המעשית. למה, אם כן, הפער קיים? האם אפשר אחרת?  

מטרות הפעולה:

1.        לאבחן את מצבו של הנוער בבנ"ע, האם הוא מגשים בחייו את מטרת תו"ע?

2.        להבין שאנחנו, כיחיד וכשבט, יכולים לתרום להגשמת ערכי תו"ע.

Edad: 10-1512967 visitasView DetailsVer
Peula

Birthday

פעולת אמצע שבוע

קהל יעד- נבטים- מעלות (10-13)

רקע:

לכבוד יום הולדת לתנועה נערוך את הפעולה כמסיבת יום הולדת.

נתלה בחדר בלונים שבתוכם יהיו כתובות משימות , נשמיע ברקע את שירי בנ"ע , נקשט את החדר בכרזות, חולצת תנועה ואביזרים נוספים של בנ"ע...

מטרת הפעולה:

 להכיר על קצה המזלג את ההיסטוריה של בנ"ע, משמעות הסמל.

יום הולדת זו הזדמנות מצוינת לחשבון נפש, לימוד על ההיסטוריה ומבט אל העתיד..

*לפני הפעולה נחלק הזמנות (נספח 1) – "בחן את עצמך".

ליובל- בשבטים שלא מתאים, נחלק מראש את ההזמנה בלבד.

Edad: 10-1314125 visitasView DetailsVer
Peula

Bnei Akiva In A Nutshell

Aleph: To learn as to what Bnei Akiva is all about! To learn about the semel and its significance. To understand what exactly is Torah ve’Avodah?

 Bet: To understand what exactly is Torah ve’Avodah?

Edad: 12-137214 visitasView DetailsVer
Peula

Every Tnouah Has A Name

רקע:

לתנועה שלנו יש סיסמא, ויש לה גם שם עם משמעות, והוא חלק מרכזי בתהליך הבירור של דרכנו בבנ"ע. מיהי האיש שעל שמו נקראה התנועה ולמה נבחר הוא מכל האישים האחרים?

מטרת הפעולה:

להכיר את אישיותו של רבי עקיבא ואת הסיבות שהתנועה נקראה על שמו, ולהבין את משמעות השם.

Edad: 10-1511877 visitasView DetailsVer
Fiesta

Happy Birthday-bnei Akiva

The Chanichim should learn basic and important information about Bnei Akiva and identify and understand a bit more about Bnei Akita’s values and ideals.

Edad: 8-147595 visitasView DetailsVer
Peula

Is Ideals Good Only When We Young?

מטרת הפעולה:

החניך יבין שאידיאלים זה לא רק כשאתה צעיר, אלא זו דרך חיים!!!!

Edad: 12-1410191 visitasView DetailsVer
Peula

Just Keep Dreaming...

מטרת הפעולה:

החניך יכיר בחשיבות הרבה שיש בשאיפה לחלומות ובהגשמתם, לאור דרכם של יחיאל אליאש והר' נריה.

Edad: 14-1517867 visitasView DetailsVer
Placer

License

מי נתן לכם רישיון? הרב אייל ורד

מדריכים יקרים ה' עמכם.

כידוע לכם, היום לכל דבר צריך לקבל רישיון. רישיון לרכב, ורישיון לאקדח, רישיון לכלב, ורישיון למחסן, או סגירת מרפסת,

חלק מהרישיונות הם לדברים חשובים, וחלק ממש לא,

Edad: 16-189628 visitasView DetailsVer
Peula

Mifkad

Inform chanachim about mifkad to give them more understanding of this ritual.

Edad: 9-157951 visitasView DetailsVer
Articulo corto
Edad: 10-1811988 visitasView DetailsVer

Enlaces Recomendados

The Comic Torah Blog
The Comic Torah Blog
Comices about the "Parasha"
Israel's 60th Independence web site
Israel's 60th Independence web site
activities, photoes, information etc about Israel since 1948 until now
Funtrivia
Funtrivia
Diffrent quiz about Israel