Pedido de lluvias - 5 de Diciembre

Opciones del filtro:
Clase

Cheshvan Night

הקישור בין גשם והגשמה לחודש חשוון

Edad: 20-10012057 visitasView DetailsVer
Peula

Israeli Cities-be’er Sheva

Teach about the significance of Be’er Sheva, the need for water in Israel, and making the desert bloom

Edad: 8-1415490 visitasView DetailsVer
Peula

The Connection Between Am Yisrael, God & Rain

מטרה:

התלמיד יבין ש:

·         בסיס הקשר בין עמ"י לארץ ישראל הוא בסיס דתי.

·         יש קשר מיוחד בין ארץ ישראל לעם ישראל ושזוהי הארץ שתכונותיה מתאימות לעמ"י.

התלות של עמ"י בגשמים ישירות מהקב"ה (ולא כמו במצרים שמקבלים מים שירדו הרחק מהם או ארצות אחרות שאין להם מגבלה של מים) מקרבת את עמ"י אל הקב"ה

Edad: 12-1512013 visitasView DetailsVer
Peula

The Fortune Wheel- Water

להסביר על נושא המים וברכת "ותן טל ומטר לברכה"

Edad: 9-1112040 visitasView DetailsVer
Presentaci?n

The Kineret

מצגת המציגה את המצב הקשה בו נמצאת הכינרת בשל המחסור במים.

התמונות מראות את הכינרת לפני מספר שנים ואיך היא נראית כיום

Edad: 6-10010179 visitasView DetailsVer
Peula

Tolerance & Open-mindedness

המטרה: החניכים יבינו שלכל מטבע יש שני צדדים ואפילו יותר מכך וזה לגיטימי, דעה של בן-אדם נובעת עפ"י רוב מהמקום בו הוא נמצא, לכן עלינו להכיר כל עמדה מנקודת המבט של האחר, לבחון את הדברים מזווית הראיה שלו ולכבד אותו על כך.

Edad: 14-1811826 visitasView DetailsVer

Enlaces Recomendados

Shavout- Or Etzion
Shavout- Or Etzion
Dapey Limud for Shavout by Or Etzion
Chagiga of Chagim
Chagiga of Chagim
ideas and programs for chagim