General

Opciones del filtro:
Presentaci?n

-

מצגת המעלה בפנינו פתגמים שונים ומקורתיהם בתנ"ך ובתלמוד

Edad: 8-128466 visitasView DetailsVer
Peula

-

מטרת הפעילות החניך יבין את משמעות השפה כחלק מתרבות והווי לאומי, ואת משמעות הדיבור והלימוד של השפה העברית כחלק מתקומת עם ישראל. היכרות עם דמותו ופועלו של אליעזר בן יהודה

Edad: 13-1712697 visitasView DetailsVer
Peula

Eliezer Ben Yehudah

מטרות השיעור: 1. הכרות עם דמותו של אליעזר בן יהודה- מחייה השפה העברית.

2. הבנת החשיבות והייחוד שבתרבות העברית.

Edad: 10-1216000 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-187475 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-187889 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-187505 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-187653 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-188044 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-188319 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-188291 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-188077 visitasView DetailsVer
Juego
Edad: 10-187416 visitasView DetailsVer