זה לא מפריע לי

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Articulo corto Idiomoa: Hebreo

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 5203
Descargadas por tiempo: 909

Rated 261 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Contenidos de los recursos

לפעמים חבר פונה אלי ומקדים:

אני מקווה שאיני מפריע,

לכן הנני מודיע:

זה לא מפריע לי!

בשביל זה אני פה.

אפשר תמיד לפנות אלי;

בבית הכנסת ובשבילים,

בבית ובכל מקום,

בשבת ובחול,

בשעת סעודה ובשעת עבודה,

ביום ובלילה,

ואם בלילה איני עונה,

סימן שאני ישן

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Bein Adam l'javero > General
» Todo > Treats
Visitor Comments: