Daily Heroism - גבורה יומיומית

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Peula Idiomoa: Hebreo

Edad 12 - 14

Cantidad de participantes en el grupo 10 - 30

Tiempo estimado: 45 minutos

Más detalles...

Descargar

A2- Daily Heroism- HEB.doc (34 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 25055
Descargadas por tiempo: 3723

Rated 238 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Objetivo del recurso

מטרות:  א. להבין את משמעות הגבורה היומיות - מתבטאת בחיי היומיום.

ב. כל אחד יכול וצריך להיות גיבור, אני יכול להיות גיבור, הגבורה תלויה בי.

ג. גבורה יומיומית קשה הרבה יותר מגבורה חד-פעמית שידובר בה רבות,  ומכיוון שכך עלינו לעמול קשה וללמוד איך להתגבר.


Apoyo requerido y Materiales

אמצעים: * מראות

* הגדרה מילונית לגבורה - דפים מצולמים

* טבלאות - למה אנחנו לא מקיימים

* שעון מחוגים + כרטיסי התמודדויות

* איש גיבור - דפים מצולמים


Contenidos de los recursos

מהלך:  1. מספרים שיצא "ספר הגבורה" - ספר שבו מופיעים מעשי גבורה של אנשים בא"י שעשו מעשי גבורה ב50- השנים האחרונות.

שואלים את התלמידים: האם אתם מכירים מישהו מהאזור שבו אתם גרים שיכול להיכנס לספר הגבורה בזכות מעשה שעשה?

האם איזשהו קרוב משפחה יכול להיכנס לספר?  מישהו מהכיתה יכול להיכנס לספר? האם אני יכול להיכנס לספר הגבורה?

דיברנו על גבורה פיזית, גבוה נפשית וכו'.  האם בשביל להיות גיבור צריך להיות במצב מסוים כמו מלחמה או נכות?!

2. הגדרת המילון לגבורה: חוזק הרצון, היכולת להתגבר על יצרים וחולשות.

3. שאלנו ביחידה הקודמת בתור מה הייתי רוצה להיוולד, מדוע כמעט אף אחד מאתנו לא בחר ב-אני? מדוע אני לא יכול להיות גיבור?

4. תולים על הקיר 6 טבלאות עם מעשים שאנחנו נכשלים בהם, והשאלה היא מה גורם לנו לא לעשות אותם?  מוצעות 5 אפשרויות: כי לא מתחשק לי, כי אני לא רגיל לעשות, כי החבר'ה לא עושים, כי זה לא חשוב, כי אין לי כוח.

כל אחד מהתלמידים מקבל 6 מדבקות ומסתובב בחדר בין השלטים.

בכל אחד מהשלטים התלמידים מדביקים מדבקה בעמודה שהיא לגביהם הסיבה לאי-העשייה.  ניתן לראות שהעמודה - "כי זה לא חשוב" בכל התחומים תמיד נשארת ריקה. מכאן שהסיבות לאי העשייה הן חיצוניות (לחץ חברתי וכו'...) וכן פנימיות - אי-יכולת עמידה בפני היצר, על-אף שאנו מודעים לכך שהעשייה הינה בעלת חשיבות.

וכאן אנו מגיעים לנקודת הגבורה עצמה - היכולת לגבור על היצר ולעשות את מה שאנו רואים לנכון גם כשזה לא נוח וכשיש גורמים מבחוץ ומבפנים שמקשים עלינו ומטים אותנו מדרך הישר.

5. כיצד מבטאים גבורה בחיי היומיום?

יוצרים מעגל גדול כאשר באמצע מוצבים מחוגים המסמנים את השעה.  המדריכה נעמדת מאחורי אחד התלמידים ומציבה בפניו דילמה העלולה להתרחש בשעה הנידונה. על התלמיד להחליט ולהסביר כיצד יתמודד עם הבעיה, כאשר המדריכה מתעמתת איתו ומייצגת את היצר הרע.

המשחק ממשיך כאשר אותו תלמיד קם ונעמד מאחורי התלמיד שלצידו ומעמיד בפניו דילמה חדשה המתייחסת לשעה החדשה (יש לקדם את השעון בשעה חת בכל תור), וכן הלאה עד סוף שעות היום. באמצעות המשחק יתנסו רוב התלמידים בהתמודדות בגבורה עם בעיות שצצות מולנו כמעט כל יום ויכירו בגבורה שבעשיית ההחלטה הנכונה והכרעת היצר.

6. עכשיו מחלקים שוב את הדפים "פעם היה איש גיבור" ורואים שהסיפורים יכולים להכיל גבורה יומיומית, התמודדויות מהחיים היומיומיים שלי.

סיכום: כל אחד מאיתנו, במעשים היומיומיים, יכול וצריך להיות גיבור.

אם אני מצליחה לא לכעוס היום, לא להעתיק במבחן למרות הרצון לעשות זאת וכו' - זוהי גבורה!

לא צריך לחכות ליום העתידי שבו אוכיח את עצמי כגיבור (לדוגמא: בצבא).

איזהו גיבור?! הכובש א יצרו!!! בכל יום!!!

 

 

 


Comentario sobre el recurso

לפעולה יש חלק א' בשם "סודות הטיטניק"


Links relevantes:
1. סודות הטיטניק
Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Entre el hombre y el mismo > Gevura - eroizmo
» Todo > El Calendario Jud?o > Januka
Visitor Comments: