יסוד האושר

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Articulo corto Idiomoa: Hebreo

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 6429
Descargadas por tiempo: 900

Rated 367 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!



Contenidos de los recursos

יסוד האושר

 

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל,

אהבת היושר בחיים,

אהבת היופי ברגש,

אהבת הטוב במעשה.

ובכל הערכים כולם, כל אדם בונה לו אמת,

יושר, יופי וטוב, בפני עצמו כפי מדתו.

וכולם, כל המידות הללו של כל יחיד ויחיד

מבני אדם, מתכנסים לאוצר מאוחד אחד,

שכל האמת, היושר והטוב מתארגנים בו.

ובזה באים אל המסילה של דעת ד' הנאורה,

המלאה קדושה, ויראת אלוקים ברורה.



Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Treats
» Todo > Entre el hombre y el mismo > Simja - alegria
Visitor Comments: