בעיניו של המטייל - בעיניושל המטייל

Details du fichier:

Type de ressource: Article court dans: Hebrew

Ans 1 - 50

Taille du groupe 1 - 1000

Temps estime: 10 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 4519
Téléchargés: 775

Rated 337 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Contenu de la ressource

לטייל,

בוואדי על צוקים, על מפלים.

לטייל,

ברחובות על מדרכות, בין אנשים.

לטייל,

תמיד בעצמך בעולם החיים.

המטייל הוא המציב לעצמו מטרות ומגיע

אליהן מזיע ומתנשף אבל מגיע.

הוא בוחן בעין פקוחה מכשולים, דרכים,

אפשרויות, הוא רואה סכנה.

המטייל חייב לחיות את עצמו בין צוקי הנחלים

ומצוקי החיים איש לא יוכל לחיות בשבילו.

טבע הוא בריאות. טיול בטבע הוא תינוק.

לדעת לטייל זה לא רק לדעת לקרוא מפה. זה חוש ריח ולא רק לריחות.

זה לראות מה ש"אי אפשר"

זה כוח לפקוד על רגליים

שבורות מעייפות

ולצעוד הלאה!

 Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Between Man and Himself > General
» Tout > Traite
Visitor Comments: