החול והים

Details du fichier:

Type de ressource: Article court dans: Hebrew

Ans 1 - 50

Taille du groupe 1 - 1000

Temps estime: 10 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 2957
Téléchargés: 598

Rated 323 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Contenu de la ressource

ויהי כאשר ברא אלוקים את הימים, ויתגאו מימיהם מאוד ויאמרו:

-הבה נכסה את כל הארץ, כי צר לנו פה המקום.

ויגער בהם ה' ויאמר: -הנה אנוכי שולח את החול

ושמתי אותו גבול לכם ולא תעבורו.

ויהי כראות המים את גרגרי החול והנה קטנים הם ודקים עד מאוד

ויבוזו להם לאמור: - מה נחשבו אלו כנגדנו? גל אחד קטן יעבור עליהם

-ואינם!

וישמעו גרגרי החול את המים המתהללים בגבורתם, ויתאספו יחד

ויחנו על חופי הימים חמרים חמרים. וילחמו המים את החול ויחפצו

לגרשם ולא יכלו להם.

ויאמר שר הים אל המים: - שימו לבכם אל מעשי החול וידעתם, כי גם

כוחות קטנים מאוד יהפכו לכוח גדול ועצום כאשר יתחברו ויהיו לאחד.

 

 

 Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Hadracha > des articles courts pour les conseillers
» Tout > Traite
Visitor Comments: