Aliyah & Natan Elbaz - עליה ונתן אלבז

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 16 - 18

Taille du groupe 10 - 30

Temps estime: 45 minutes

Pour plus de détails...

Fichiers supplémentaires:

Le nom du fichier Ressource de type Langue
עיתון.doc (0.03 mb) Article Hebrew
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 10817
Téléchargés: 1314

Rated 375 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

·        מטרת הפעילות: לימוד על עלייה לארץ ישראל דרך סיפורו של נתן אלבז.

חשוב להדגיש- מטרת הפעולה היא לעורר הזדהות עם עלייה וכל מה שקשור לנושא זה, ולא בהכרח שכנוע לעלות לארץ.


Contenu de la ressource

נושא - הסתכלות על עלייה דרך סיפורו של החייל נתן אלבז

 

שם : יעל בראונולד

 

מערך פעולה:

·        אוכלוסיית יעד: גילאי תיכון, כיתות י',י"א, י"ב

·        משך זמן הפעילות: 45 דקות.

·        מטרת הפעילות: לימוד על עלייה לארץ ישראל דרך סיפורו של נתן אלבז.

חשוב להדגיש- מטרת הפעולה היא לעורר הזדהות עם עלייה וכל מה שקשור לנושא זה, ולא בהכרח שכנוע לעלות לארץ.

 

 

·        גוף הפעולה:

 

חלק ראשון

הקדמה- (10 דקות)

תפאורה הנמצאת בחדר: מפה משנת 1948.

                              מוסיקת ישנה של חדשות רשת א'.

                              כל ילד בחדר מקבל פנס קטן.

כניסה לחדר חשוך שבו מוצגת התפאורה, כל ילד מדליק את הפנס, ברקע מתנגנת מוסיקה ישנה ועל הקיר תלויה  המפה.

המדריך/כה נעמדים במרכז המעגל ומתחילים לספר סקירה היסטורית של אירועים שונים שקרו בארץ ישראל בין השנים 1948-1954.

 הסקירה תעשה תוך כדי "הצגת יחיד" ובצורה דרמטית.

אירועים מרכזיים שקרו בין השני 1948-1954:

·        הקמת מדינת ישראל- ה' באייר 1948

·        הצטרפות ישראל לאום

·        ירושלים מוכרזת כבירת ישראל

·        הנשיא ויצמן נפטר

·        סדרת פיגועים בירושלים

·        מבצע עליית יהודי אתיופיה לישראל-"מרבד הקסמים"

·        משה דיין נהיה שר הביטחון

·        סיפורו של נתן אלבז

מספרים על אירועים משמעותיים שקרו בשנים אלה וכשמגיעים לשנת 1954 (שבו בעצם מגיעים לנושא המרכזי על סיפורו של החייל נתן אלבז). בסיפור מסופר על חייל אלמוני (ללא הצגת שמו) בצורה דרמטית. לדוגמא: " 1954 בסיס צה"ל בצפון הארץ.....חזרו החיילים מאימון מתיש......" (הסיפור נמצא בעמוד המצורף)

נקודות שעליו אני מתמקדת בסיפור:

·        עלייה של חייל בודד

·        סיפור הגבורה- מסירות הנפש לחבריו

 

לאחר  סיום הסיפור מכבים את המוסיקה ומדליקים את האור.

 

חלק שני

הפעילות (15-20 דקות)

כל ילד בקבוצה מקבל קטע מעיתון ישן שבו מסופר בקצרה הסיפור של נתן אלבז ורקע כללי עליו. (כלומר אותו סיפור שהצגנו רק  עם השם של החייל האלמוני) ומבקשים מאחד החברים בקבוצה להקריא את הקטע.

לאחר קריאת הקטע, מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות קטנות יותר.

כל קבוצה מקבלת משימה:

קבוצה א- מתבקשים לכתוב מכתב בשם נתן אלבז. מכתב שהוא השאיר להוריו שבו הוא מסביר את רצונו לעלות לארץ כנגד רצונם. ולגבי ההחלטה הגורלית שהוא קיבל בהצלת חבריו והקרבת חייו.

קבוצה ב-  מתבקשים לכתוב מכתב בשם הוריו של נתן המסביר את זווית הראיה שלהם בנושא העלייה כנגד רצונם וצעדיו האחרים שעשה.

 

כל קבוצה מתבקשת להקריא את המכתב ולהסביר לקבוצה את מה שכתבו ולמה.

(חומרי עזר: 2 בריסטולים למכתב וטושים)

 

חלק שלישי

סיכום ודיון (15 שעה)

חוזרים שוב לקבוצה אחת. מעלים לדיון את העניין  של נושא עליה וההשלכות שלה.

מוצג בריסטול שמחולק ל2: העלייה ב1954 לעומת העלייה ב2006 וע"י שאלות שונות פותחים בדיון.

(לדוגמא: עליית יחיד מול עלייה משפחתית, ייבוש הביצות של אז לעומת ההתקדמות של היום האנשים שעלו בכל עלייה, מטרות העלייה ב-48 לאומת מטרות העלייה היום, קשיים של פעם לאומת היום וכו...)

לסיכום הדיון בודקים את היתרונות והחסרונות של העלייה בתקופות השונות.

 

 

סיכום הפעולה:

הבהרה לכולם שלכל עלייה ולא משנה באיזה תקופה יש את המשמעות שלה וכל אחד יכול להשפיע ולתרום בכל זמן במה שהוא יכול ולהביא איתו לארץ ישראל את המשהו הייחודי שלו!!

הדגש על הפעילות הוא לא דווקא סיפור הגבורה של נתן אלבז אלא תחושת ההזדהות שלו עם ארץ ישראל 

(חומר עזר: בריסטול וטושים)

 

 

 

        Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» Tout > Eretz Israel > Alya
» All > People in Bnei Akiva > Sionisme Religieux
Visitor Comments: