Political Aspects Of Israel - דת ומדינה- יהודית או כלל אזרחיה

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 14 - 18

Taille du groupe 15 - 25

Temps estime: 45 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 3109
Téléchargés: 810

Rated 128 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

מטרות הפעולה:

- החניך ינתח את המצב הקיים בעזרת למידת הגישות השונות לקיום מדיני, ויגבש עמדה אישית:

«     החניך יכיר את המצב הקיים. (עובדות)

«     החניך ילמד את ציר הגישות השונות לקיום מדיני בארץ ישראל

«     החניך יגבש דעה אישית: מהי הגישה האולטימטיבית לדעתו.

 


Matériel requis

אביזרים נדרשים: * טבלה גזורה+ אמרות של גזורות. (אפשרות לסקוצ'ים                 

                                שיאפשרו חיבור מהיר).

* תחפושות (למהדורת חדשות): עניבות,פאות,שמלות ודברים מגניבים.

* דף הסבר על כל גישה+ דף הסבר על חוק השבות.

* סיפורים לבית משפט בדפים נפרדים.

* דפים ריקים וטושים לצייר את הדגל.


Contenu de la ressource

מהלך הפעולה:

«    משחק מרוץ שליחים להשלמת טבלה של ההבדלים בין הגישות השונות (נספח1)- כל חניך יקבל  אמרה ויצטרך לשייך אותה למקומה. אחרי שהם יסיימו יהיה דיון על בחירותיהם ותיקון הטבלה. (לא חייבים דיון פורמאלי, רק תיקון לבחירות שלהם והסבר קצר)

«     החניכים מתחלקים לשלוש קבוצות- כל קבוצה מקבלת שתי גישות וצריכה להציג את מהדורת החדשות של המדינה אם היא היתה כפופה לגישה זאת. (החניכים יראו את ההבדל בין הגישות שקרובות אחת לשנייה. מעניין לראות איזה בעיות עלולות להיווצר בארץ אם הגישה המסוימת תתקיים.

«     הסבר על חוק השבות (מציג את ההתנגשות בין ערכי היהדות לדמוקרטיה)

חוק השבות מייצג את המתח בין ההגדרה של ישראל כמדינה דמוקרטית לבין היותה מדינה יהודית.(כמו גם:דגל, המנון, רבנות, מפלגות דתיות, זכויות אזרחיים לא יהודים..)

«     בית המשפט- מביאים לחניכים כמה מקרים בנושא "חוק השבות"(נספח 2) והם צריכים להחליט בעד או נגד לאפשר עליה לארץ. (גיבוש עמדה אישית)

 

ב"ה

 

«     לסיכום- כל ילד מצייר את דגל ישראל- איך הוא חושב שהדגל צריך להיראות ומסביר למה הוא צייר אותו ככה. (אם הוא משתמש ביותר סממנים דתיים או לא)

אפשר גם להשאיר את הדגל כמות שהוא, ולהסביר למה.


Commentaires

הצדקה: חשוב שהחניכים יהיו מודעים לביטויים במדינת ישראל כיום, וכן לעמדות השונות בקשר     לערכים אלו.

נינתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Le calendrier juif > Yom Haatzmaout
Visitor Comments: