First Session-bat Mitzva - בת מצווה-פגישה ראשונה

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 11 - 13

Taille du groupe 10 - 40

Temps estime: 45 minutes

Pour plus de détails...

Descargar

first session-bat mitzva.doc (32 KB)

Fichiers supplémentaires:

Le nom du fichier Ressource de type Langue
second session-bat mitzva.doc (0.03 mb) peoula (activite) Hebrew
last session-bat mitzva.doc (0.04 mb) peoula (activite) Hebrew
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 14083
Téléchargés: 2681

Rated 301 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

הסבר חשיבות המסורת היהודית.

הייחוד והשוני בין האנשים זה דבר מאד חשוב וזה מאפשר לכל אדם להעביר ולהפיץ את המסורת בדרכים שונות ויחודיות לכל אדם.


Contenu de la ressource


1.   הסרט: "נהר הפרא"

ההורים של רורק יוצאים איתו למסע שייט לכבוד יומהולדתו.

מטרת הסרט היא להראות להם עוד דרך של "טקס מעבר בין ילדות לבגרות"

       ¨         מדוע שלב זה בחיים כ"כ משמעותי?

       ¨         מה מטרתו?

2.   הסרט: "הנבחר"

הקרנת הקטע הראשון מתוך הסרט "הנבחר".

רקע הסרט - שני יהודים בארה"ב, האחד חרדי והשני חילוני/קונסרבטיבי?  שנהיו חברים בעקבות "תאונה" שקרתה במשחק בייסבול. החרדי הוא בן של אדמו"ר חסידי והחילוני בן של אב חוקר תלמוד...

3. דיון בעקבות הסרט

       ¨         האם דני שמח בייעודו? מדוע?  

       ¨         מדוע הוא יהיה רב של הקהילה לאחר אביו?

 4. "החבילה עוברת"

 

מעבירים חבילה בין הבנות והם צריכות לפענח את כתב החידה שעל גבי העטיפות. כל בת שמצליחה לפענח את החידה, חושפת חידה חדשה.

כל כתב חידה הוא עוד שלב שבסופו של דבר יוביל למשנה ראשונה במסכת אבות "משה קיבל תורה..."  

5. דיון על המשנה במסכת אבות

       ¨         מה הקשר בין הקטע לבין הסרט שראינו?

העברת המסורת אינה רק בתוך המשפחה אלא גם בכל העם, העם כמשפחה

6. מראים להם סוגים שונים של שרשראות

       ¨         למה המשנה התכוונה ב"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושוע לזקנים"

       ¨         לאיזה סוג שרשרת הדבר דומה?

       ¨         איך הם היו מציירים את השרשרת של העם היהודי לפי ההבנה החדשה?


7. ציורים רבי משמעויות

מראים ציורים הנראים לכאורה כציורי "פרספקטיבה" רגילים, ולכן כל אחת מנסה לגלות במה המדובר. כאן באה לידי ביטוי השוני והייחוד של כל אחד ואחד, שרואה כל דבר מזווית העין המיוחדת לו.

8. ה"אני" במעטפה

מפזרים בחדר כל מיני תמונות, תכונות, חלומות, תחביבים, שמות ספרים וכו'..

כל בת מקבלת מעטפה ומכניסה פנימה את הדברים שמתאימים לה, מאפיינים ומייחדים אותה.

מסקנה: כל אחת שונה ומיוחדת

9. תיבת עתידות

כל אחת מכניסה פתק לתיבה ובו יהיה כתוב את השאיפה/חלום של אותה בת. הבנות רשאיות לכתוב/לא לכתוב את שמותם. (נא כתוב בקצרה!)

10. חשיפת העתידות

פותחים את התיבה ומקריאים את החלומות במהרה.

מנסים למיין את החלומות - ומכוונים לחלומות פרטיים/כלליים.

להפנות את תשומת ליבן של הבנות שכל חלום ושאיפה יכול להחשב כחלום פרטי-אגואיסטי או כללי.

לדוגמא: זמרת - לשם התהילה ואור הזרקורים או לשמח אחרים ע"י המוזיקה?!

11. סיפור המשך הסרט "הנבחר"

דני הלך ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטאות שאינן יהודיות. אביו נותן לו את ברכתו, אך מבקש מדני שיקפיד שהתנהגותו, גם מחוץ לקהילה החסידית תהיה התנהגות יהודית.

12. דיון

בסרט אנחנו רואים שאתה יכול להמשיך שושלת ומסורת בדרך הייחודית שלך, בהתאם לאופי ולאישיות המיוחדת והשונה של כל אחד ואחד.

השרשרת של העברת המסורת לא חייבת להיות זהה.

13. פרק מהסדרה: "שנות הקסם"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > The Circle of Life > La Bat Mitsva
» All > Between Man and Himself > General
» All > Between Man and Himself > Responsabilité
Visitor Comments: