Lag Baomer & Rabi Akiva - אש אש מדורה

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 6 - 10

Taille du groupe 8 - 30

Temps estime: 45 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 18786
Téléchargés: 1099

Rated 408 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

O     החניך ילמד כיצד ניתן בכל שלב בחיינו לתקן ולצמוח לטוב מתוך דמותו של רבי עקיבא.

O     החניך יכיר בחשיבות הכבוד כלפי חבריו בניגוד לדרך בה נהגו תלמידיו של רבי עקיבא.

O     החניך יכיר את דמותו של רבי שמעון בר יוחאי וילמד מדוע מדליקים מדורות בל"ג בעומר.


Contenu de la ressource

  בנושא ענינו של ל"ג בעומר, מגיפת תלמידי ר' עקיבא ודמותו של בר יוחאי

 

 

מבוא:

 

עצים, ענפים, זרדים, הכול נערם בערימות במשך חודש, ואלי אפילו יותר...

ביום המיוחל רוקדים כולם סביב ערימות העצים. ריח האש והגיצים נישא באוויר...

למה?! מה קרה ביום הזה שגורם לנו להפסיק את האבלות של ספירת העומר ולשמוח כ"כ???

 

* פעולה זו תחולק לשני חלקים: באחד נדון בר' עקיבא: כיצד התחילה דרכו בתורה והפך לגדול הדור וכיצד תלמידיו, למרות צידקותם,מתו במגיפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה.

בחלק השני נעמוד על דמותו המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי שנפטר ביום זה.מתוך כך נבין מדוע עושים מדורות בל"ג בעומר.

 

מטרות:

 

O     החניך ילמד כיצד ניתן בכל שלב בחיינו לתקן ולצמוח לטוב מתוך דמותו של רבי עקיבא.

O     החניך יכיר בחשיבות הכבוד כלפי חבריו בניגוד לדרך בה נהגו תלמידיו של רבי עקיבא.

O     החניך יכיר את דמותו של רבי שמעון בר יוחאי וילמד מדוע מדליקים מדורות בל"ג בעומר.

 

 

מהלך הפעולה:

 

שלב א': תחילתו של רבי עקיבא

נצא עם החניכים למקום פתוח- בחוץ. ניקח איתנו בקבוק קטן עם מים ואבן בגודל בינוני.

כל חניך, לפי התור ישפוך טיפת מים על האבן וינסה לראות האם משהו בצורת האבן משתנה.

 

נספר לחניכים בקצרה כיצד הפך ר' עקיבא מעם- הארץ פשוט, לתלמיד חכם גדול:

עקיבא היה רועה את צאנו של כלבא שבוע, שהיה איש גדול ונכבד, מהעשירים אשר בירושלים. עקיבא היה איש פשוט ושנא תלמידי חכמים, אך רחל, ביתו של כלבא שבוע ראתה אותו וחשבה שפנימיותו טובה היא והוא מעולה וצנוע. אמרה לו רחל שתתחתן איתו, בתנאי שיקדיש את זמנו ללימוד התורה הקדושה. אבא של רחל שהיה איש מכובד, התנגד לשידוך המוזר הזה ונישל את ביתו מכל נכסיו. אך רחל לא ויתרה והתחתנה עם עקיבא מתוך אמונה גדולה באישיותו. ויום אחד, הלך עקיבא וראה אבן. ומים זורמים על האבן טיפה אחר טיפה ומחוררים את האבן. חשב ר' עקיבא בליבו- איך ייתכן שהמים הצליחו לעשות חור באבן? האם הטיפה הראשונה עשתה זאת??  האם הטיפה השנייה?? ואז, הבין עקיבא  שכל טיפה הוסיפה מעט. בתחילה לא ראו שינוי ולאחר טיפות רבות התחילו לראות את השינוי והוא נמשך עד שלבסוף נהיה חור באבן. חשב עקיבא- "אם המים שהם לא חזקים ואין להם כוח הצליחו לשחוק את האבן- כך גם התורה תצלח לחדור ללב האבן שלי..." מיד הלך עקיבא לישיבה ולמד 12 שנים ואחר כך 12 שנים נוספות. התחיל מכיתה א' ואט, אט יחד עם הילדים ואחר כך בקצב מהיר יותר גדל בתורה ונהיה לרב גדול. בעל 24,000 תלמידים.               

 

נסכם:

אם ר' עקיבא היה מסתכל על המים והאבן כמו שאנחנו הסתכלנו כששפכנו את המים על האבן ולא ראינו שינוי- הוא היה מתייאש, אבל ר' עקיבא הצליח לראות שכאשר יש הרבה טיפות שנופלות על מקום אחד, אחת אחרי השנייה- יש לזה משמעות – יש שינוי. משינוי זה שאב את הכוח להתחיל ללמוד.

נוסיף:

אם רבי עקיבא היה אדם גדול כל כך, כנראה שגם התלמידים שהוא לימד לא היו אנשים פשוטים, אלא תלמידי חכמים ורבנים גדולים.אז מדוע, למרות גדולתם, מתו במגיפה גדולה?

 

שלב ב': אפשר לנהוג בכבוד!! 

%                 נשחק עם החניכים את  משחק- הכיסאות.

 

%                נשאל את החניכים:  מי הרגיש שדוחפים אותו? מי דחף את האחרים? למה?!

 

%                 נסביר לחניכים שלפעמים כאשר אנחנו רוצים להצליח או לנצח במשהו-

     אנחנו דוחפים ופוגעים באחרים וצריך לשים לב לזה.יש לנהוג בכבוד כפי האנשים סביבנו.

 

%                 נסכם:

למדנו על ר' עקיבא.

תלמידיו היו אנשים צדיקים, ובכל זאת- בימים שבין פסח לל"ג בעומר מתו 24,000 מתלמידיו.

ולמה מתו?! משום שלא נהגו כבוד זה בזה. נלמד מכך לעצמנו- כמה חשוב לשים לב ולכבד את הזולת.

 

שלב ג': "במירון שם רבי שמעון.. אדונינו בר יוחאי...":

 נכיר לחניכים את רבי שמעון בר יוחאי ופועלו:

 

 


פעם היה צדיק גדול ושמו רבי שמעון בר יוחאי. ובן צדיק היה לו ושמו אלעזר.

ישבו רבי שמעון ובנו ולמדו תורה יומם ולילה. בזמן ההוא שלטו בארץ הרומאים הרשעים. רע ומר היה ליהודים. הרומאים גזרו עליהם גזרות קשות ורעות. תמיד חשבו הרומאים איך להפריע ליהודים לקיים את המצוות. ומי שלא שמע בקולם, או שדיבר נגדם, הענישו אותו עונש קשה. ולכן היהודים פחדו מהם.

פעם אחת ישבו רבי שמעון, שבי יהודה ורבי יוסי ודיברו על הגזרות שהרומאים גזרו על היהודים ועל הדברים הטובים שהן עשו.       

הגיעו הדברים לאוזניו של הקיסר הרומאי. כעס הקיסר על רבי שמעון ומיד ציווה להרוג אותו. שמע זאת רבי שמעון והתחבא במערה עם בנו אלעזר. יומם ולילה ישבו ולמדו תורה ולא יצאו כלל מבית המדרש כדי שלא יראו אותם ויגלו את מחבואם. אשתו של רבי שמעון הייתה מביאה להם בסתר לחם לאכול ומים לשתות. לאחר תקופה קצרה, נודע לרבי שמעון שהרומאים החמירו בחיפושים ולכן ברח רבי שמעון עם בנו למקום רחוק ושם התחבאו במערה. הקב"ה עשה להם נס ובלילה צמח שם עץ חרובים וכאשר נכנסו למערה עשה שם ה' נס ונהיה שם מעין של מים מתוקים וטובים לשתייה. במקום הזה לא היה אף אחד שהפריע להם והם יכלו ללמוד תורה כל הזמן ולהגיע לדברים גדולים שאנשים פשוטים לא מסוגלים להגיע אליהם. לאחר 12 שנים שהם ישבו במערה, בא אליהו הנביא, עמד בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לרבי שמעון, שמת הקיסר והתבטלה הגזרה?" שמעו זאת רבי שמעון ובנו ושמחו שמחה גדולה ומיד יצאו מן המערה.

 

                 נספר לחניכים שרבי שמעון נפטר בל"ג בעומר.נספר עוד כי רבי שמעון כתב את ספר הזוהר – ספר מאוד מיוחד.בר יוחאי הביא הרבה אור לעם ישראל ע"י התורה שהוא למד ולימד ע"כ אנחנו זוכרים אותו בכל שנה.

ולגבי המדורות? אנו שמחים על האור הגדול שהביא רבי שמעון וכן אנו יודעים שביקש שלא יהיה יום פטירתו יום של צער, ועל כן אנו משתדלים לשמוח.

 

                 נחלק לחניכים את מילות השיר (נספח מספר 1 ) ונלמד את החניכים.

 

סיכום:

 

ü     למדנו על רבי עקיבא שנהיה מאיש פשוט לתלמיד חכם גדול עם תלמידים רבים, רק בזכות כוח הרצון והאמונה הגדולה שלו ביכולתו להשתנות.

 

ü     ראינו ש 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו במגיפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה ואנחנו צריכים להסיק מכך עד כמה חשוב לנהוג כבוד זה בזה ולהתחשב בזולת.

 

ü     למדנו על רבי שמעון בר יוחאי, על המסירות נפש שלו לתורה ועל חגיגת ל"ג בעומר בגלל סיום המגיפה ועשיית המדורות לזיכרון אור התורה הגדולה שהפיץ רבי שמעון שנפטר ביום זה.

 

 

פעילות מרעננת:

 

³    נציע לחניכים שכל חניך, במדורה בביתו,יספר מדוע חוגגים את ל"ג בעומר בעשיית מדורות.

³     נציע לחניכים לערוך מדורה משותפת בה יהיו שירים, תפוחי אדמה והעיקר שמחה ומדורות..

 

                ל"ג בעומר

   (לפי המנגינה: "הוי גילו...")

 

 

א. הוי, גילו, גילו, גילו,

ל"ג בעומר הנה בא.

הוי, גילו, גילו, גילו,

והדליקו מדורה.

 

 

פזמון:

אש אורה עד בלי די

         לרבי שמעון בר יוחאי.

 

 

ב. הוי, גילו, גילו, גילו,

כי צדיק גדול היה.

בכל מקום, בכל פינה

האיר באור של התורה.

 

 

פזמון:

אש אורה עד בלי די 

 לרבי שמעון בר יוחאי.

 Visitor Comments: