הכנסת אורחים אפילו לגנב

Details du fichier:

Type de ressource: Article court dans: Hebrew

Ans 10 - 50

Taille du groupe 1 - 1000

Temps estime: 10 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 3141
Téléchargés: 701

Rated 145 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Contenu de la ressource

הכנסת אורחים אפילו לגנב

פעם אחת נזדמן אורח בביתו של רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל, רבה של בריסק. הכניסו רבי חיים האכילו והשקהו, ואף נתן לו מקום ללון. לפנות בוקר עמד האורח ונתן בכליו כל אשר מצא ונסתלק. טענו בני הבית כנגדו, למה אינו בודק באורחים?

אמר להם רבי חיים: והרי הקב"ה זימן לאברהם אבינו מלאכים בדמות ערבים שמשתחוים לעפר רגליהם. לכאורה למה לא זכה אברהם אבינו לאורחים מהוגנים? והתשובה: היא הנותנת, דבר גדול למדנו הקב"ה, שאין בודקים באורחים, ופתח הבית צריך להיות פתוח לכל אדםLes ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» Tout > Traite
» All > Judaism > Culture juive
Visitor Comments: