World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

ייסוד הרבנות הראשית לישראל

פרטי האירוע :

תאריך עברי: טז אדר ה'תרפא

תאריך לועזי: 24 פברואר, 1921

פרטים נוספים:

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל הוגה ומייסד הרבנות הראשית לישראל היטיב להגדיר את תפקידי הרבנות ואחריותה בבואו לכוננה. - "הרבנות צריכה לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה ולהיות עמלה עם הציבור בכל פינות החיים של הבניין והיצירה הלאומית, הרבנות זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל, זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים שלמים ומתוקנים. הרבנות תשפיע ע"י השתדלות מתמדת לקרב את הלבבות ולהכניס רוח של שלום בין כל הסיעות והמפלגות ולחיזוק התורה וכבודה על אדמת הקודש בכל העולם כולו".

להלן רשימת הרבנים הראשיים לישראל מאז קום המדינה ועד היום‏‏[10]:

 


קישורים רלוונטיים:
1. אתר הרבנות הראשית לישראל
ייסוד הרבנות הראשית לישראל