World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

נתן אלבז נהרג תוך שהציל את חביריו מפיצוץ רימון

פרטי האירוע :

תאריך עברי: ח אדר ה'תשיד

תאריך לועזי: 11 פברואר, 1954

פרטים נוספים:

נתן אלבז בן מסעוד ורחל, המתיחסים לשלשלת רבנים ידועי-שם. נולד ביום י"ז בתשרי תרצ"ג (17.10.1932) בצפרו שבמרוקו. אחד מחבריו מספר, כי עוד בשנת 1948 רצה לעלות לארץ במסגרת עליה ב' אלא שהוריו עיכבו בעדו. לבסוף, בשנת 1951, עלה בידו לעזוב את הבית כשהוריו לא ידעו אנה פניו מועדות. עד כה ועד כה קיבלו הוריו מכתב ממנו מישראל. בינואר 1952 גויס לצה"ל. ביום ח' באדר א' תשי"ד (11.2.1954) עסק בפירוק-רימונים באהלו בתור תפקיד שהוטל עליו ותוך כדי כך הופעל אחד מהם. בהרגישו כי סכנה צפויה לחבריו הנמצאים בקרבת-מקום, מיהר להתרחק מהם בריצה כשהוא לוחץ את הרימון לחזהו וכך מצא את מותו. מעשה-גבורה בלתי-רגיל זה צוין לשבח על ידי הרמטכ"ל, רב-אלוף משה דיין.- הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.


נתן אלבז נהרג תוך שהציל את חביריו מפיצוץ רימון