כ"ט בנובמבר: העצרת הכללית של האומות המאוחדות מאשרת את תוכנית החלוקה של ארץ ישראל

פרטי האירוע :

תאריך עברי: יז כסלו ה'תשח

תאריך לועזי: 29 נובמבר, 1947

פרטים נוספים:

כ"ט בנובמבר הוא ה-29 בנובמבר 1947 (אור לי"ז בכסלו ה'תש"ח), היום בו החליטה עצרת האומות המאוחדות (האו"ם) על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, ועל הקמת שתי מדינות עצמאיות בארץ ישראל – מדינה יהודית ומדינה ערבית (תוכנית החלוקה). עוד נקבע כי ירושלים וסביבתה יוכרזו כשטח תחת פיקוח בינלאומי.

חרף האופי המקוטע והמוגבל של השטח שהוקצה ליישוב היהודי בתוכנית החלוקה, קיבלה הנהגת היישוב את התוכנית, ויהודים רקדו משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל. גם בחוץ-לארץ חגגו היהודים. ברומא התאספו לתפילת הודיה מול שער טיטוס, המקום המסמל את החורבן שאירע אלפיים שנה קודם.

לעומת שמחת היהודים דחו הערבים לחלוטין את התוכנית. למחרת ההצבעה באו"ם פתחו הערבים במעשי איבה נגד היהודים, וכך פרצה מלחמת העצמאות.


קישורים רלוונטיים:
1. אתר הכנסת
2. אתר הכנסת
כ