רבי אלימלך מליז'נסק-נפטר

פרטי האירוע :

תאריך עברי: כא אדר ה'תקמז

תאריך לועזי: 11 מרץ, 1787

פרטים נוספים:

רבי אלימלך ליפמן מליז'נסק (ה'תע"ז - כ"א באדר ה'תקמ"ז; 1717 - 1787) ממייסדי החסידות, מחבר הספר נועם אלימלך. חסידים רבים מכנים אותו הרבי רבי אלימלך

רבי אלימלך נולד בטיקיטין אשר בגליציה היה בנו של רבי אליעזר ליפא ליפמן. היו לו עוד ששה אחים. למד עוד בצעירותו קבלה לפי שיטת האר"י הלך בעקבות אחיו רבי זושא מאניפולי ללמוד אצל המגיד ממזריטש. ערך מסעות "גלות" יחד עם אחיו רבי זושא. על מסעות אלו נוצר סוג ספרותי חסידי הנקרא "האחים הקדושים" רבי אלימלך היה מגדולי מבססי ומפיצי החסידות עד כדי השוואה בינו לבעש"ט. נפטר בכ"א באדר ה'תקמ"ז בעירו ליז'נסק. אחריו שימש ברבנות בנו רבי אלעזר.

חיבורו "נועם אלימלך" היה מראשוני ספרי החסידות, ובו עיקרי דרכו ושיטתו אשר קובצו יחד על ידי בנו אלעזר, ואשר נערכו לפי סדר פרשיות השבוע. לאחר שהראם לאביו קיבל את ברכתו והביא את הספר לדפוס לאחר מותו של אביו. ספר זה נתחבב על ציבור גדול בישראל, ובפרט על תנועת החסידות.


קישורים רלוונטיים:
1. נאורה
2. הצדיק שלי
רבי אלימלך מליז'נסק-נפטר