נוסדה קרן היסוד

פרטי האירוע :

תאריך עברי: ז אב ה'תרפ

תאריך לועזי: 22 יולי, 1920

פרטים נוספים:

קרן היסוד היא הקרן המרכזת את כל המגביות בחו"ל לאיסוף תרומות לבניין ארץ ישראל.

קרן היסוד נוסדה בלונדון בשנת 1920 בעת כינוס הקונגרס הציוני בלונדון ונרשמה כחברה אצל רשם החברות הבריטי בשנת 1921.

עד לקום המדינה הייתה קרן היסוד הזרוע הכספית של הנהגת היישוב ומימנה את העלייה, הקליטה, הביטחון וההתיישבות. בעוד שהקרן הקיימת לישראל רכשה אדמות להתיישבות יהודית בארץ, מימנה קרן היסוד את התשתית של תנועת ההתיישבות בקיבוצים ובמושבים, במבנים, בפיתוח, במקורות המים ובעבודות ציבוריות. הקרן השקיעה במפעלים כלכליים כמפעל המלח בסדום וחברת הספנות צים.

עם קום המדינה התרכזה קרן היסוד במימון העלייה וקליטת העולים ובמימון פעולות הסוכנות היהודית.

מקור כספי קרן היסוד הוא תרומות יהודי העולם למגביות ב־45 מדינות. כיום נקראת הקרן בשם המלא: "קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל". פעולות הקרן מעוגנות בחוק קרן היסוד, התשט"ז - 1956


קישורים רלוונטיים:
1. אתר הבית -קרן היסוד
2. קרן היסוד
נוסדה קרן היסוד