נוסדה הסוכנות היהודית

פרטי האירוע :

תאריך עברי: ח אב ה'תרפט

תאריך לועזי: 14 אוגוסט, 1929

פרטים נוספים:

הסוכנות היהודית (או בשמה המלא: הסוכנות היהודית לארץ ישראל) היא הזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית. בתקופת המנדט הבריטי, היוותה הסוכנות את מוסד השלטון (מעין ממשלה) של היישוב העברי. לאחר הקמת מדינת ישראל, העבירה הסוכנות את תפקידי השלטון לממשלה והתמקדה בענייני עלייה והתיישבות ובתפקידים חינוכיים בקרב יהודי התפוצות ובקשר עמם.

בשנת 1920 אושר המנדט הבריטי על ארץ ישראל, על ידי "מועצת הברית של מדינות ההסכמה (המוסד שקדם לחבר הלאומים). על פי כתב המנדט, על ממשלת פלשתינה להתייעץ, בנושאים כלכליים, חברתיים ואחרים, עם "סוכנות יהודית" שתוקם. זאת, כדי לממש את הבטחות הצהרת בלפור בעניין הקמת בית לאומי לעם היהודי. משנת 1920 ועד 1929 מילאה ההנהלה הציונית את התפקידים שיועדו לאותה סוכנות יהודית.

מפעל ההתיישבות של העלייה השלישית והרביעית התקדם במהירות רבה, הקונגרס הציוני ה-16 ב-1929 הורה על פיתוח מהיר של ההתיישבות ולהנהלה הציונית היה קשה לתמוך בה עקב חוסר במשאבים. חיים ויצמן האמין שבעזרת יהודים עשירים יוכל לגייס סכומים נאים למימון המפעל הציוני של העלייה הרביעית. עקב כך הוחלט על הקמת "סוכנות יהודית מורחבת" שתכלול בנוסף גם נציגים לא ציוניים, יהודים עשירים שמוכנים לתמוך במדיניות הציונית. הקמת הסוכנות התאפשרה עקב סיום הסכסוך בין ציוני ארצות הברית וההנהלה הציונית, לגבי תוואי המפעל ההתיישבותי בארץ ישראל והיא הוקמה בשנת 1929. עם הזמן, הפכה הסוכנות לגוף המייצג את ההסתדרות הציונית העולמית ביישוב היהודי בארץ ישראל והייתה לגורם מרכזי בניהול היישוב היהודי.

הסוכנות היהודית ביחד עם הוועד הלאומי היוו את מועצת העם. היא שימשה למעשה "הממשלה של המדינה שבדרך". הוועד הלאומי, בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם הסוכנות, היה אחראי על ניהול שוטף של כל העניינים הפנימיים של הקהילה היהודית בארץ. הם ניהלו בין היתר את:

  • רשת החינוך
  • הרבנות הראשית
  • המועצות המקומיות
  • הקשר עם יהודי התפוצות
  • הקשר עם הנציב העליון וממשלת המנדט
  • עלייתם וקליטתם של עולים מרחבי העולם (גם בהעפלה בלתי חוקית בעקבות מדיניות הספר הלבן)
  • גיוס כספים מיהודי התפוצות
  • קשר עם העולם וגיוס תמיכה להקמת המדינה

יושב-ראש הסוכנות במשך מרבית שנות פעילותה עד הקמת המדינה היה דוד בן גוריון (בשנים 1935 - 1948). עם ראשי המחלקה המדינית שלה נמנו חיים ארלוזורוב (בשנים 1933-1931) ומשה שרת (בשנים 1933 -1948).

עם הקמת המדינה, העבירה הסוכנות את רוב תפקידיה לממשלה הזמנית בראשותו של דוד בן גוריון.


נוסדה הסוכנות היהודית