World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Songs - שירון

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : שיר בשפה: עברית

גילאים 14 - 23

גודל קבוצה 1 - 30

משך הפעולה : 60 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 8542
הורד: 1585

Rated 38 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

   ·   שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ה' שומרך, ה' צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

   ·   שומר ישראל, שמור שארית ישראל האומרים שמע ישראל.

ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך עינינו זכור רחמיך ה' וחסדיך, כי מעולם המה.

   ·   קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מאנה להינחם על בניה כי איננו.

מנעי קולך מבכי ועיניך מן דמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם... ושבו מארץ אויב.

   ·   כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים.

צמאה נפשי לאלוקים לא-ל חי.

   ·   לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני.

   ·   ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני.

אם לא שיוויתי ורוממתי נפשי כגמול עלי אימו, כגמול עלי נפשי.

   ·   אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם.

ושנדבר כל אחד את חברו, בדרך הישר והרצוי לפניך. ועל יעלה בליבנו שום שנאה, מאחד על חברו חלילה.

ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת-רוח לפניך.

   ·   תנצל נפשי, רוחי ונשמתי ותפילתי מן החיצונים.

ותצילם כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף.

   ·   שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס.

שהיא מידה רעה להחטיא בני-אדם וכאשר תינצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות. למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא. אמן כן יהי רצון.

   ·   כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > שירים
» הכל > כלים > להורדה
תגובות הגולשים: